Разова СВР ДФ 35.052.088 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гаваньо Богдана Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія

д.т.н., професор Дунець Роман Богданович
E-mail
roman.b.dunets@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(067) 706-88-25
Дисертацію прийнято до захисту
08.12.2021
Спеціальність
123 Комп’ютерна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби оцінювання стану людини в медичних кіберфізичних системах
Автор дисертації
Гаваньо Богдан Іванович
Науковий керівник
к.т.н.Кицун Геннадій Васильович
Дата захисту
29.12.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 86 від 13.09.2022 р.; наказ № 230-5-03 від 13.09.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації