Разова СВР ДФ 35.052.087 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Польового Віталія Євгеновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

д.т.н., професор Бунь Ростислав Адамович
E-mail
rostyslav.a.bun@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-23-68
Дисертацію прийнято до захисту
02.12.2021
Спеціальність
113 Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи
Моделювання поширення плазмон-поляритонних хвиль в шаруватих структурах
Автор дисертації
Польовий Віталій Євгенович
Науковий керівник
д.ф.-м.н. Костробій Петро Петрович
Дата захисту
30.12.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к. (аудиторія 214)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 83 від 26.04.2022 р.; наказ № 64-5-10 від 26.04.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації