Разова СВР ДФ 35.052.085 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клиска Юрія Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

д.ф.-м.н., професор Фітьо Володимир Михайлович
E-mail
volodymyr.m.fito@lpnu.ua
Номер(и) телефону
+38 (032) 258-25-81
Дисертацію прийнято до захисту
16.11.2021
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка
Назва дисертаційної роботи
Електронні, оптичні та магнітні властивості металорганічних комплексів як перспективних матеріалів наноелектроніки та наноспінтроніки
Автор дисертації
Клиско Юрій Володимирович
Науковий керівник
к.ф.-м.н. Сиротюк Степан Васильович
Дата захисту
16.12.2021 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації