Разова СВР ДФ 35.052.082 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Нажм Ахмад Байдун на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікаціїза спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

д.т.н., Кирик Мар’ян Іванович
E-mail
marian.i.kyryk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(067)6711620
Дисертацію прийнято до захисту
22.10.2021
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Розроблення інформаційно-телекомунікаційної платформи електронного урядування для забезпечення інтерактивної взаємодії із соціумом
Автор дисертації
Нажм Ахмад Байдун
Науковий керівник
д.т.н., проф. Климаш М.М.
Дата захисту
25.11.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 81 від 28.02.2022 р.; наказ № 39-5-10 від 28.02.2022 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.