Разова СВР ДФ 35.052.078 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Самера Хамді Ареф Аль Равашдеха на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 022 Дизайн

д.арх., професор Черкес Богдан Степанович
E-mail
bohdan.s.cherkes@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)258-27-12
Дисертацію прийнято до захисту
19.07.2021
Спеціальність
022 Дизайн
Назва дисертаційної роботи
«Дизайн візуальних комунікацій об’єктів культурної і природної спадщини Йорданії»
Автор дисертації
Самер Хамді Ареф Аль Равашдех
Науковий керівник
д.арх. Лінда Світлана Миколаївна
Дата захисту
05.08.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.12.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації