Разова СВР ДФ 35.052.070 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лободанова Максима Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

д.т.н., професор Соболь Христина Степанівна
E-mail
sobol@ukr.net
Номер(и) телефону
(032) 258-25-17
Дисертацію прийнято до захисту
27.05.2021
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Міцність та деформативність згинаних залізобетонних елементів з пошкодженням бетону за дії навантаження»
Автор дисертації
Лободанов Максим Миколайович
Науковий керівник
д.т.н., професор Бліхарський Зіновій Ярославович
Дата захисту
25.06.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.