Разова СВР ДФ 35.052.069 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хропот Оксани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

д.х.н., професор Лубенець Віра Ільківна
E-mail
vira.i.lubenets@lpnu.ua
Номер(и) телефону
097 332 30 12
Дисертацію прийнято до захисту
31.05.2021
Спеціальність
226 Фармація, промислова фармація
Назва дисертаційної роботи
Використання рослин родини Ranunculaceae для отримання біологічно активних речовин в системі in vitro
Автор дисертації
Хропот Оксана Сергіївна
Науковий керівник
д.х.н. Новіков Володимир Павлович
Дата захисту
16.07.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 79 від 28.12.2021 р.; наказ № 367-5-10 від 28.12.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.