Разова СВР ДФ 35.052.061 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Красильникова Олега Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування.

Голова ради: д. арх., проф. Черкес Б.С.
E-mail
bohdan.s.cherkes@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032)2582712
Дисертацію прийнято до захисту
22.04.2021
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Принципи розвитку архітектурної типології медичних закладів в університетах України
Автор дисертації
Красильников Олег Володимирович
Науковий керівник
д. арх., проф., Проскуряков В. І.
Дата захисту
18.05.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.