Разова СВР ДФ 35.052.059 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткача Романа Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Голова ради: д.т.н., професор Бліхарський Зіновій Ярославович
E-mail
blikharskyy@ukr.net
Номер(и) телефону
(032) 258-25-24
Дисертацію прийнято до захисту
14.04.2021
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
«Несуча здатність та деформативність скляних багатошарових колон»
Автор дисертації
Ткач Роман Олександрович
Науковий керівник
д.т.н. професор Демчина Богдан Григорович
Дата захисту
20.05.2021 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Відеозапис захисту дисертації.
Аудіозапис захисту дисертації.