Разова СВР ДФ 35.052.055 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бурої Романи Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 27 Транспорт за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами)

Голова ради: д.т.н., професор Форнальчик Євген Юліанович
E-mail
yevhen.y.fornalchyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-59
Дисертацію прийнято до захисту
16.04.2021
Спеціальність
275 Транспортні технології (за видами)
Назва дисертаційної роботи
«Вдосконалення методів мінімізації затримки транспортних потоків у містах зі щільною забудовою»
Автор дисертації
Бура Романа Романівна
Науковий керівник
к.т.н., доцент Ройко Юрій Ярославович
Дата захисту
19.05.2021 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12(головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.