Разова СВР ДФ 35.052.054 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Салієвої Ольги Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 125 Кібербезпека

Голова ради: д.т.н., професор Пархуць Любомир Теодорович
E-mail
par7@i.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-60
Дисертацію прийнято до захисту
21.04.2021
Спеціальність
125 Кібербезпека
Назва дисертаційної роботи
«Моделі та засоби оцінювання рівня захищеності систем захисту інформації на основі когнітивного моделювання»
Автор дисертації
Салієва Ольга Володимирівна
Науковий керівник
д.т.н. професор Яремчук Юрій Євгенович
Дата захисту
04.06.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Кн. Романа 1, (19 навчальний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №202)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.