Разова СВР ДФ 35.052.053 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сабодашкa Дмитрa Володимировичa на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

Голова ради: д.т.н., професор Пархуць Любомир Теодорович
E-mail
par7@i.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-60
Дисертацію прийнято до захисту
21.04.2021
Спеціальність
125 Кібербезпека
Назва дисертаційної роботи
«Вдосконалення методів і засобів біометричної автентифікації на основі електрокардіограми»
Автор дисертації
Сабодашко Дмитро Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., професор Хома Володимир Васильович
Дата захисту
04.06.2021 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Кн. Романа 1, (19 навчальний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №202)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 77 від 26.10.2021 р.; наказ № 297-5-10 від 26.10.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.
Відеозапис захисту дисертації.