Разова СВР ДФ 35.052.052 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименко Марії Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія.

Голова ради: д.психол.н., професор Сняданко Ірина Ігорівна
E-mail
snjadanko8@gmail.com
Номер(и) телефону
(093) 871-23-09
Дисертацію прийнято до захисту
07.04.2021
Спеціальність
053 Психологія
Назва дисертаційної роботи
«Нарцисична саморегуляція як чинник особистісного самоздійснення»
Автор дисертації
Клименко Марія Романівна
Науковий керівник
к.психол.н., доцент Галецька Інна Іванівна
Дата захисту
17.05.2021 - 09:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Microsoft Teams

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.