Разова СВР ДФ 35.052.051 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Смотрича Дмитра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

Голова ради: д.ю.н., професор Бортник Надія Петрівна
E-mail
nadiia.p.bortnyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-30-92
Дисертацію прийнято до захисту
01.04.2021
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
«Процесуально-правові засади виконання судових рішень в адміністративних справах»
Автор дисертації
Смотрич Дмитро Володимирович
Науковий керівник
д.ю.н., доцент Решота Володимир Володимирович
Дата захисту
18.05.2021 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи: Zoom

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 76 від 14.09.2021 р.; наказ № 231-5-03 від 14.09.2021 р.)

Аудіозапис захисту дисертації.

Відеозапис захисту дисертації.