Разова СВР ДФ 35.052.021 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Русин-Гриника Романа Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Голова ради: д. е.н., доцент Ємельянов Олександр Юрійович
E-mail
oleksandr.y.yemelianov@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(097) 522-10-12
Дисертацію прийнято до захисту
20.11.2020
Спеціальність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Назва дисертаційної роботи
Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності.
Автор дисертації
Русин-Гриник Роман Романович
Науковий керівник
д.е.н., проф. Князь С.В.
Дата захисту
28.12.2020 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету «Львівська політехніка», аудиторія № 226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 70 від 23.02.2021 р.; наказ № 47-5-10 від 23.02.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації