Разова СВР ДФ 35.052.019 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Забавської Христини Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія

Голова ради: д. політ.н., проф. Луцишин Галина Іванівна
E-mail
halyna.i.lutsyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-89
Дисертацію прийнято до захисту
23.10.2020
Спеціальність
052 Політологія
Назва дисертаційної роботи
Особливості становлення та функціонування системи стримувань і противаг між гілками влади в умовах демократизації політичної системи України
Автор дисертації
Забавська Христина Юріївна
Науковий керівник
д.політ.н., доц. Бучин М.А.
Дата захисту
10.12.2020 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Рішення Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» про видачу диплома доктора філософії (протокол № 73 від 27.04.2021 р.; наказ № 94-5-10 від 27.04.2020 р.)

Аудіозапис захисту дисертації
Відеозапис захисту дисертації