Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачика Олександра Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

Контактна особа - к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Камінський Р.М. (професор каф. системи штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Жежнич П.І. (проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., доц. Мельникова Н.І. (професора каф. системи штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Саченко А.О. (професор кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління Західноукраїнського національного університету)
Опонент - д.т.н., проф. Говорущенко Т.О. (завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем Хмельницького національного університету)
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби кластеризації різнотипових даних
Автор дисертації
Ткачик Олександр Андрійович
Науковий керівник
к.е.н., доц. Бойко Наталія Іванівна
Дата захисту
18.03.2024 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Князя Романа, 5

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 431-5-10 від 31.10.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації