Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Демської Юлії Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

д.е.н., проф. Яремко І.Й.
E-mail
ihor.y.yaremko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-43
Голова ради
д.е.н., проф. Яремко І.Й. (завідувач каф. обліку та аналізу, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.е.н., доц. Воськало Н.М. (доцент каф. обліку та аналізу, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Лемішовська О.С. (доцент каф. обліку та аналізу, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Легенчук С.Ф. (завідувач каф. інформаційних систем в управлінні та обліку, Державний університет "Житомирська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Крупка Я.Д. (професор каф. обліку і оподаткування, Західноукраїнський національний університет)
Спеціальність
071 Облік і оподаткування
Назва дисертаційної роботи
Бухгалтерський облік та контроль резервів капіталу підприємств
Автор дисертації
Демська Юлія Василівна
Науковий керівник
д.е.н. Пилипенко Любомир Миколайович
Дата захисту
23.08.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, кім. 315

Наказ ректора Про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 134-5-10 від 28.06.2022 р

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

 

Відеозапис захисту дисертації