Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козака Романа Петровича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-41
Голова ради
д.т.н., доц. Мельник І.В. (професор каф. автомобільних доріг та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.т.н., доц. Вашкевич Р.В. (доцент каф. будівельних конструкцій та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Крамарчук А.П. (доцент каф. будівельних конструкцій та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Гомон С.С. (професор каф. промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування)
Опонент - к.т.н., доц. Шмиг Р.А. (доцент каф. будівельних конструкцій Львівського національного університету природокористування)
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Несуча здатність тонких багатошарових скляних балок
Автор дисертації
Козак Роман Петрович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Дата захисту
12.04.2024 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Карпінського 6, кім. 208

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 586-5-10 від 28.12.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації