Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бардина Юрія Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

Контактна особа - к.арх., доц. Топилко Світлана Ігорівна
E-mail
svitlana.i.topylko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-36
Голова ради
д.арх., проф. Лінда С.М. (завідувач каф. дизайну та основ архітектури, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Габрель М.М. (завідувач каф. архітектурного проектування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.арх., доц. Гнесь Л.Б. (доцент каф. містобудування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.арх., проф. Устінова І.І. (професор каф. містобудування Київського національного університету будівництва та архітектури)
Опонент - к.арх., доц. Павленко Т.О. (доцент каф. дизайну НУ "Запорізька політехніка")
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Просторово-функціональний розвиток Дрогобицької агломерації
Автор дисертації
Бардин Юрій Володимирович
Науковий керівник
д.арх., доц. Соснова Надія Степанівна
Дата захисту
06.03.2024 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 306

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 512-5-10 від 28.11.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відомості про захист в ІС НАЗЯВО

Відеозапис захисту дисертації