Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Венгрин Ірини Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Контактна особа - д.т.н., доцент Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-41
Голова ради
д.т.н., доц. Марущак У.Д. (професор каф. будівельного виробництва, ІБІС, Національний університет "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Лабай В.Й. (професор каф. теплогазопостачання та вентиляції, ІБІС, Національний університет "Львівська політехніка"))
Рецензент - к.т.н., доц. Кузнецова М.Я. (доцент каф. теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій, ІЕСК, Національний університет "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Редько І.О. (професор каф. теплотехніки, теплових двигунів та енергетичного менеджменту Механіко-енергетичного факультету, Український державний університет залізничного транспорту)
Опонент - к.т.н., доц. Коробка С.В. (доцент каф. енергетики, Львівський національний аграрний університет)
Дисертацію прийнято до захисту
25.03.2022
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Енергоефективні геліосистеми інтегровані в світлопрозорі конструкції будівель
Автор дисертації
Венгрин Ірина Іванівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Шаповал Степан Петрович
Дата захисту
20.05.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка" аудиторія №226)

Наказ ректора Про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 47-5-10 від 25.03.2022 р.

Захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

 

Відеозапис захисту дисертації

Приєднані файли