Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року

Метою програми є забезпечення поступального стійкого розвитку Національного університету «Львівська політехніка» як навчально-наукового інноваційного центру з розвиненою інфраструктурою. Для досягнення цієї мети програмою передбачено реалізацію десяти основних завдань.

 

Інформація про документ
Схвалено Вченою радою університету. Протокол № 35 від 12.10.2010 р.
Оновлено 2 роки 4 місяці тому