Вступ 2020: рейтингові списки

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Правила прийому

Правила прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році;

Додаток 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 1 (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;

Додаток 3 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалаврапп

Додаток 3 (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 5 (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 році

Додаток 6.1  Правила прийому до докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2020 р.

Додаток 7 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020-му році

Додаток 10 Правила прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України (АР Крим та місто Севастополь)

Додаток 10.1 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) та державних підсумкових атестацій (ДПА)

Додаток 11 Зміни та доповнення до Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка»

Додаток 12 Правила прийому та зарахування на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС

Оновлено 1 міс 1 тижд тому