Ректор / Приймальна комісія

Приймальна комісія

Голова приймальної комісії – Ректор: д.т.н., проф. Бобало Юрій Ярославович
Заступник голови приймальної комісії – перший проректор: д.т.н., проф. Матвійків Олег Михайлович
Відповідальний секретар приймальної комісії: д.е.н., проф. Гончар Михайло Федорович
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії к.е.н., доц. Грибик Ігор Іванович
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії к.істор.н., доц. Стасюк Іван Михайлович
Адреса
вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім.101
E-mail
entrance@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-37
(032) 258-22-65
(096) 887-90-16
(032) 258-24-70
(032) 258-24-74
(032) 258-22-60 (privilege)

Новини