Наукова діяльність кафедри проектування та експлуатації машин

Наукові напрями кафедри

На кафедрі ведеться держбюджетна і госпдоговірна науково-дослідна робота за такими напрямами:

 • Моделювання та автоматизація технологічних процесів.
 • Дослідження технологічних і конструкторських факторів проектування технологічного обладнання.
 • Сухе механічне розділення неоднорідних газових систем.
 • Контактні процеси в стику ущільнювальних поверхонь.
 • Розробка програм автоматизованого проектування технологічного оснащення.

Зареєстровані кафедральні НДР, виконані у 2020 році

 1. Дослідження динамічних процесів вібраційних технологічних систем (ПЕМ-5). № держ. реєстр. 0117U004472. Керівник теми: доц., к.т.н. Топільницький Володимир Григорович.
 2. Оптимізація конструкції виробів і деталей технологічного оснащення з метою підвищення їх експлуатаційних властивостей (ПЕМ-6). № держ. реєстр. 0117U004473. Керівник теми: ст. викл. Бойко Михайло Васильович.

Госпдоговірні роботи, завершені у 2020 році

 1. Проведення дефектування та модернізація автоматичної подачі робочого стола круглошліфувального верстату NAXOS-UNION (г/д № 250). Керівник теми: проф., д.т.н. Стоцько З.А.
 2. Розробка конструкції прес-форм для виготовлення деталі «Корпус» НВПЕ 733553.060 (г/д № 490). Керівник теми: проф., д.т.н. Стоцько З.А.
 3. Розробка конструкторської документації на вироби сільськогосподарського призначення і технологічної оснастки для їх виготовлення (г/д № 520). Керівник теми: проф., д.т.н. Стоцько З.А.

Публікаційна активність

За результатами виконаних НДР співробітниками кафедри отримано понад 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано більше 10 монографій і навчальних посібників та понад 600 наукових праць, зокрема в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Обладнання, розроблене на кафедрі

Кафедра плідно співпрацює з виробничими підприємствами, розробляючи технологічне обладнання на замовлення промисловості у повному циклі — від розробки проектів до виготовлення прототипів обладнання у власній науково-дослідній лабораторії.

Кафедрою розробляються і виготовляються нові зразки технологічного обладнання для харчової промисловості, що не мають аналогів, або вигідно відрізняються конкурентоспроможністю.

Розроблено математичну модель та алгоритм керування технологічним процесом неперервного формування з трубчастих заготовок осесиметричних стільникових конструкцій комбінованого перерізу. Ці конструкції ефективно замінюють вироби типу: трубопроводи; резервуари; водонапірні башти; колони та інші, виготовлені з бетону, металу, азбестоцементу; цегли, матеріалоємних екструдованих полімерів в багатьох галузях народного господарства.

Виконано ряд держбюджетних науково-дослідних робіт стосовно дослідження i розробки засобів автоматизації виготовлення товстих плівок методом лиття, теоретичних основ моделювання і проектування вібраційних машин об’ємної обробки виробів з дебалансним приводом, підвищення ефективності вібраційної об’ємної обробки виробів.

Загалом в науково-дослідній лабораторії кафедри виготовлено понад 80 одиниць унікального високопродуктивного автоматичного та автоматизованого технологічного обладнання, яке впроваджено у виробництво різних галузей промисловості (Львів, Київ, Харків, Біла Церква, Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Саратов, Новосибірськ). Гама обладнання надзвичайно широка.

Обладнання для харчової промисловості:

 • обладнання для перфорованого надрізання блістерів з пресованими виробами (з таблетками пресованої кави) УНГ-1 — 1 установка;
 • машини для різання хлібобулочних виробів МНХ-1, МНХ-3, ..., МНХ-7 —
 • 5 машин;
 • установки для пакування хлібобулочних виробів у термоусадочну плівку УПТТ-1 — 3 установки;
 • автомат для нанесення логотипів на пластинчасті вироби АНЛ-1 — 1 автомат.

Обладнання для сільськогосподарського машинобудування:

 • комплект обладнання для контролю витрат рідини через сопла розпилювачів УКРС1, УКРС2, ККРС3, ПКС1 і автоматичні установки для контролю розподілу рідини у факелі розпилу СКС1, УКФ1 — 6 установок;
 • автомати для складання виробів з циліндричних деталей при їх взаємному вторинному орієнтуванні (автомати для складання розпилювачів) АРС1, АРС2 — 2 автомати.

Обладнання для виробництва електронної техніки:

 • автоматизоване технологічне обладнання для нанесення емісійних та ізоляційних покрить на деталі і вироби типу тіл обертання, а також на деталі складної геометричної форми з пристроями для активного автоматичного контролю товщини покрить в процесі їх нанесення АНК1, УНК3М, УНК5, ..., УНК12М — 10 установок;
 • автоматизоване технологічне обладнання для виготовлення товстих керамічних і металізаційних плівок методом лиття УЛП1, УЛП2, ЛУ4, УЛП4, ...,УЛП7 — 7 машин;
 • автоматичне обладнання для формування гофрованих виробів із металевої стрічки з одностороннім легкопошкоджуваним покриттям АФРК1М, АФРК3 — 2 автомати;
 • напівавтомат для обробки фасок на структурах напівпровідникових приладів УШФ1 — 1 напівавтомат;
 • напівавтомат для обробки фасок на кремнієвих пластинах УШФ2, УШФ3 — 2 напівавтомати;
 • автомати для реставрування цоколів нормально освітлювальних ламп АРК1, АРК2 — 2 автомати.

Обладнання для виробництва поліграфічної продукції:

 • комплект поліграфічного обладнання — вирізні та штампувальні преси ПЕ1, ПЕ2, ПР1 — 3 одиниці;
 • комплект обладнання для пакування поліграфічної продукції УП2, УП3, ТТ2 — 3 установки.

Обладнання і документація для загального машинобудування:

 • високоефективні ущільнюючі елементи гідро- та пневмоагрегатів;
 • комплекс ущільнюючих високовакуумних з’єднань циклофазотрона термоядерної системи «Токамак-3ТМ» — 12 елементів;
 • елементи паливної системи енергоустановок космічних апаратів НВО «Енергія», м. Корольов;
 • ущільнюючі елементи систем високого тиску;
 • автомати для контролю лінійних розмірів і сортування циліндричних та плоских деталей на розмірні групи АКРС5, АСК1, УКТ1, УКД1, УКД2, УКТ1, УКС1 — більше 10 одиниць;
 • автоматичні установки для рихтування плоских і тавроподібних деталей УРК1, УРК2, УПК3 — 3 установки;
 • нормативні документи РТМ у галузі арматуробудування – 5 шт.
Автомат для нанесення логотипів на пластинчасті вироби АНЛ-1 Машина для різання хлібобулочних виробів МНХ-6 Машина для різання хлібобулочних виробів МНХ-5 Машина для різання хлібобулочних виробів МНХ-3 Машина для різання хлібобулочних виробів МНХ-1 Машина для надрізання блістерів упакованих виробів УНГ-1 Комплект обладнання для пакування виробів в термоусадочну плівку УПТТ-1 Установка для пакування виробів УП-3 Установка для пакування виробів УП-2 Термоусадочний тунель ТТ-2 Установка для лиття керамічних плівок УЛП-7 Установка для нанесення емісійних покрить на торцеві катоди УНК-13 Установка контролю витрат рідини через сопла розпилювачів ПКС-1 Автомат контролю розподілу рідини у факелі сопла УКФ-1 Напівавтоматична установка контролю відсічних пристроїв УКО-1 Автомат контролю витрат рідини через сопла розпилювачів УКРС-1 Прес поліграфічний ПЕ-1 Прес поліграфічний ПЕ-2 Автомат контролю керамічних дисків УКД-2 Автомат для контролю і сортування деталей типу шайб АСК-1 Автомат складання розпилювачів АРЦ-2
Оновлено 7 місяців 4 тижні тому