Підготовка та перепідготовка операторів пересувних установок абразивної обробки на базі лабораторії сервіс-офісу з інженерного матеріалознавства «MESO»

Розробник: Богун Л.І., доцент, к.т.н., Швачко С.Г., старший викладач, Кулик В.В., к.т.н., асистент

Напрям: Механічна інженерія

Мета: програма повинна надати слухачам знання про теоретичні основи струминно-абразивного поверхневого оброблення та відновлення виробів, способи та технологічні процеси, їх застосування на виробництві. Вона формує у слухачів вміння та навички використання такого оброблення у майбутній фаховій діяльності

Короткий опис курсу та його структура:

 1. Технологія та основи піскоструминної обробки.
 2. Види устаткування та принцип його роботи.
 3. Основи техніки безпеки під час проведення піскоструминних робіт.

Група слухачів: 22 осіб

Загальний обсяг: 150 год.

Зокрема: аудиторні заняття - 72 год; лекційні заняття - 22 год, лабораторні заняття- 50 год, самостійна робота - 72 год, захист випускної роботи - 2 год.

Форма проведення: очна

Період та тривалість навчання: 2 тижні

Форма контролю:  залік

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться:

 • здатність оцінити вид поверхні, матеріали та об’єкти, які очищують струминно-абразивним обробленням для вирішення поставлених завдань; 
 • знання основних технологій струминно-абразивного оброблення різних матеріалів та обладнання, яке використовують для цього;
 • здатність використовуючи відомості про струминно-абразивне очищення поверхонь вибрати режими і матеріали з метою підвищення її корозійної стійкості або для нанесення лакофарбових покриттів;
 • уміння провести правильно струминно-абразивне оброблення виробів;
 • уміння здійснювати доцільний вибір матеріалів, способів їх технологій оброблення виробів, обладнання та інструменту забезпечуючи необхідний рівень якості поверхні.
 • уміння обслуговувати пересувну абразивно-струминну установку типу SCW-24524; SCW-2040; SCW-1440.
 • здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети.
 • здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Категорія слухачів курсу: оператори пересувних установок абразивної обробки.

 

Опис результатів авчальної діяльності: 

 • знання основних положень струминно-абразивного оброблення виробів;
 • вміння здійснити вибір відповідного для даної деталі методу струминно-абразивної обробки або відновлення;
 • вміння запропонувати оптимальні режими струминно-абразивної обробки та відновлення виробів залежно від подальшого призначення виробів;
 • вміння здійснити контроль якості виробу після струминно-абразивної.

Назва розподілу

Кількість академічних годин

разом

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

 1.  

Модуль 1 Технологія та основи піскоструминної обробки

28

10

 

18

 
 1.  

Основи технології піскоструминного оброблення

 

4

     
 1.  

Види поверхонь, матеріали та об’єкти, які ефективно очищують абразивним піскоструминним обробленням

 

2

     
 1.  

Абразивне очищення поверхонь для нанесення лакофарбових покриттів

 

2

     
 1.  

Абразивне очищення поверхонь з метою підвищення корозійної стійкості

 

2

     
 1.  

Ознайомлення з будовою та принципом роботи пересувної абразивно-струминної установки SCW-24524; SCW-2040; SCW-1440.

     

4

 
 1.  

Послідовність дій під час приготування установки до роботи (підключення апарата).

     

2

 
 1.  

Послідовність дій під час експлуатації установки.

     

2

 
 1.  

Послідовність дій під час заповнення установки абразивом.

     

2

 
 1.  

Технічне обслуговування установки.

     

4

 
 1.  

Можливі несправності та дії з їхнього усунення.

     

4

 
 1.  

Модуль 2 Види устаткування та принцип його роботи

28

10

 

18

 
 1.  

Промислове устаткування для піскоструминної обробки та принцип його роботи

 

4

     
 1.  

Абразиви, які використовуються для проведення піскоструминного оброблення

 

2

     
 1.  

Сопла, які використовують в абразивному піскоструминному устаткуванні

 

2

     
 1.  

Ступені очищення поверхні, маркування згідно до міжнародних стандартів ISO поверхонь після піскоструминного оброблення 

 

2

     
 1.  

Порядок проведення технічного огляду.

     

2

 
 1.  

Ознайомлення з будовою та принципом роботи повітряного фільтра CPF-80.

     

4

 
 1.  

Експлуатація та обслуговування повітряного фільтра CPF-80.

     

2

 
 1.  

Ознайомлення з будовою та принципом роботи захисного шолома оператора абразивно-струминного очищення.

     

4

 
 1.  

Послідовність дій перед початком експлуатації, під час використання та після використання захисного шолома.

     

2

 
 1.  

Ознайомлення зі заходами для очищення та дезінфекції захисного шолома.

     

2

 
 1.  

Послідовність дій та їхня періодичність під час обслуговування 

захисного шолома й його зберігання.

     

2

 
 1.  

Модуль 3 Основи техніки безпеки під час проведення піскоструминних робіт

16

2

 

14

 
 1.  

Основи техніки безпеки під час проведення піскоструминних робіт

 

2

     
 1.  

Вимоги щодо безпечної роботи на пересувних абразивно-струминних установках SCW-24524; SCW-2040; SCW-1440.

     

4

 
 1.  

Вимоги щодо безпечної експлуатації фільтра CPF-80 та захисного шолома оператора абразивно-струминних установок.

     

4

 
 1.  

Контроль якості поверхонь після абразивно-струминного оброблення

     

2

 
 1.  

Проведення проміжних тестів за тематикою лабораторних робіт з розрахунку по 15 хв. Перед кожним наступним заняттям  

     

4

 
 

Захист випускної роботи / залік

2

       

Всього:

74

22

 

50