Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Випускники кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства

Заячук Євген Дмитрович — випускник 2008 року. З 2010 до 2013 року був аспірантом кафедри прикладної фізики Гентського університету, Бельгія. 26 жовтня 2013 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Утримання дейтерію вольфрамом і вольфрам-танталовими сплавами, опроміненими високопотоковою плазмою» та отримав ступінь PhD. З 2014 працює науковим співробітником Оксфордського університету і Калемського Центру досліджень з ядерної енергетики, Великобританія.

Матулка Дарія Василівна — випускниця 2009 року. З 2009 по 2012 рік навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2013 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фізико-технологічні засади формування супрамолекулярних структур молекулярної енергетики і наноелектроніки» та отримала ступінь кандидата технічних наук. З 2013 року працює асистентом кафедри Прикладної фізики і наноматеріалознавства.

Курепа Андрій Сергійович — випускник 2009 року. Багаторазовий учасник Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. З 2009 по 2012рік нав чався в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2013 захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізми процесів акумулювання електричної енергії на межі розділу активованого вугілля з електролітом» та отримав ступінь кандидата фізико-математичних наук. Від початку 2010 до кінця 2015 року працює в НУ «Львівська політехніка» на посадах молодшого наукового співробітника та асистента кафедри Прикладної фізики і наноматеріалознавства. З 11.2015 р. до 03.2019 IC Test / Characterization Engineer у Dialog Semiconductor Inc. З березня 2019 Middle II Systems Engineer у SiTime (MegaChips). 

Пташник Вадим Вікторович — випускник 2010 року. Багаторазовий учасник Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. З 2010 по 2013 рік навчався у аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему:«Екологічно без печні технології одержання промислових водних розчинівмето дом електрохімічної активації». Працює доцентом кафедри інформаційних систем та технологій Львівського національного аграрного університету.

Корецький Роман Миколайович — випускник 2010 року. З 2010 по 2013 рік навчався у аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Напівпровідникової електроніки. У 2014 році захистив дисертацію на тему «Імпедансні та магнетні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал — діелектрик для створення приладів» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

Балабан Оксана Василівна — випускниця 2011 року. З 2011 по 2014 рік навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» накафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему «Ультразвукова модифікація
низькорозмірних пористих та шаруватих структур і їхніх інтеркалатів для пристроїв накопичення енергії» та отримала ступінь кандидата технічних наук. Працює асистентом кафедри Прикладної фізики і наноматеріалознавства.

Гордіюк (Біщанюк) Тетяна Миколаївна — випускниця 2011 року. З 2011 по 2014 рік навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2015 захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування нових інкапсульованих структур з нанообмеженою геометрією для пристроїв електроніки» та отримала ступінь кандидата технічних наук.

Музичка Андрій Мар’янович — випускник 2012 року. Багаторазовий учасник Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. Працює в компанії Intellias на посаді розробника програмного забезпечення (Software Engineer).

Дупляк Іван Ярославович випускник 2012 року. Багаторазовий учасник Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. З 2013 по 2016рік а спірант кафедри Прикладної фізики і наноматерілознавства НУ «Львівська політехніка». У 2017 році захистив дисертацію на тему «Йодид- і Бромід допантна модифікація активованих вуглецевих матеріалів для псевдоконденсаторів» та отримав ступінь кандидата технічних наук. З січня 2017 по серпень 2018 року асистент кафедри електронних приладів НУ «Львівська політехніка». З вересня 2018 року працює в Інституті інтелектуального виробництва лазерної та оптоелектронної промисловостіУн іверситету Веньчжоу (Institute of Laser and optoelectronics Intelligent Manufacturing Wenzhou University), Китайська народна республіка.

Садова Марія Михайлівна — випускниця 2014 року. З 2014 до 2017 року навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. У 2018 захистила кандидатську дисертацію на тему «Модифікування енергетичного стану нанопористого біовуглецю для адсорбентів і електродів суперконденсаторів» та отримала ступінь кандидата технічних наук. Працює молодшим науковим співробітником відділу науково-організаційного супроводу наукових досліджень НДЧ та асистентом кафедри Інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».

Сардига Мар'яна Василівна — випускниця 2014 року. З 2014 до 2016 року навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка» на кафедрі Прикладної фізики і наноматеріалознавства. Працює вчителем фізики у школі-гімназії ім. В.Симоненка.

Гордійчук Володимир Вікторович — випускник 2016 року. Аспірант відділу м’якої речовини Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Демчук Тарас Михайлович — випускник 2016 року. Багаторазовий учасник Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. Аспірант відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Копча Марія Іванівна— випускниця 2016 року. Багаторазова учасниця Всеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. Аспірантка відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Наконечна Ольга Михайлівна — випускниця 2017 року. Багаторазова учасниця В сеукраїнських і міжнародних студентських фізичних турнірів. Аспірантка Руанського Університету (Univercity of Rouen Normandy, лабораторія «Group of Physics of Materials (GPM)», м. Руан, Франція). Працює
над дисертацією на тему «Дослідження міжфазних границь при фазовомупереході аустеніт/ферит у середньовуглецевих сталях Fe-C-Mn на нанорівні».

Оновлено 5 міс 3 тижн тому