Освіта

Підготовку фахівців за навчальними програмами бакалавра, спеціаліста та магістра у Львівській політехніці здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, в яких студенти з України та інших країн навчаються за 64 бакалаврськими напрямками та 124 спеціальностями, серед яких 123 — магістерського рівня. Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 2200 осіб, серед них понад 320 докторів наук, професорів та 1200 кандидатів наук, доцентів.

У навчально-наукових інститутах університету здійснюється підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі за 99 та 42 спеціальностями відповідно.
Починаючи із 1961 року Національний університет «Львівська політехніка» здійснює навчання іноземних студентів та аспірантів. За цей час близько 3000 студентів з понад 70-ти країн Європи, Америки, Африки та Азії отримали дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра і понад 130 — докторський ступінь.

Навчальні, методичні та наукові фонди студентської та науково-технічної бібліотек університету повністю задовольняють потреби у поглибленому освоєнні програмних курсів навчання.

Детальна інформація про умови навчання у Львівській політехніці міститься в Інформаційному пакеті Національного університету «Львівська політехніка».

Новини