Мета і цілі проєкту OPTIMA

Мета проєкту
Загалом, метою проєкту є покращення якості вищої освіти в Україні шляхом підвищення рівня академічної доброчесності через привнесення відкритих практик та прозорості у відповідні освітні послуги та зміст навчання, а також модернізації та інтернаціоналізації українських ЗВО. Ми вважаємо впровадження відкритих практик процесом забезпечення якості, а засоби такого впровадження (ІТ-рішення та міжнародну віртуальну спільноту) – механізмом забезпечення якості.

Проєкт включає три конкретні цілі:

1. Представлення нового механізму забезпечення якості – онлайн-платформи відкритого рецензування для прозорого оцінювання результатів досліджень на академічних конференціях в українських ЗВО.

Прозоре та вільне від упереджень рецензування освітніх та наукових матеріалів є важливою частиною відкритих та прозорих науки й освіти. Розроблення онлайн-ресурсу для впровадження відкритого рецензування наукових матеріалів сприятиме поширенню відкритих принципів та практик серед українських студентів, викладачів, учених та бібліотекарів. Залучення українських наукових конференцій для молодих вчених у різних наукових сферах та їхній супровід допоможуть забезпечити чесний та прозорий вибір матеріалів згідно із загальними принципами академічної доброчесності. Очікується, що буде задіяно щонайменше десять різних академічних конференцій для наставництва та підтримки їхньої діяльності. Організатори цих наукових заходів отримають дуже корисний інструмент та потужну мотивацію для модернізації інформаційного менеджменту своїх оргкомітетів. Відкрите рецензування – це актуальна практика багатьох конференцій, журналів та публікаційних платформ у ЄС, і було б добре впровадити її і в Україні – на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Також, це має стати першим кроком для створення віртуальної спільноти вчених-рецензентів, які дотримуються принципів Відкритої науки.

2. Сприяння співпраці між Україною та ЄС та інтернаціоналізації ЗВО України шляхом створення міжнародної віртуальної спільноти вчених-рецензентів на онлайн-платформі відкритого рецензування.

Віртуальна спільнота національної веб-платформи відкритого рецензування покращить співпрацю європейських та українських ЗВО. Її розвиток сприятиме підвищенню культури академічної доброчесності в Україні та впровадженню найкращих інноваційних практик та досвіду в освітні процеси в нашій державі.

3. Підвищення обізнаності щодо академічної доброчесності та Відкритої науки, вдосконалення відкритих практик та навичок Відкритої науки в українських ЗВО та суспільстві загалом шляхом впровадження нових предметів щодо відкритих практик в рамках модернізованих навчальних курсів та відкритого загальнодоступного онлайн-курсу.

Академічна доброчесність є основою будь-якої успішної освітньої чи наукової установи. Однак, принципи Відкритої науки в Україні ще не дуже відомі, хоча й відіграють важливу роль в культурі академічної доброчесності. Створення такої культури шляхом оновлення існуючих освітніх програм інноваційними предметами, інтерактивним змістом та вивченням ІТ-інструментів, з одночасним вдосконаленням компетентностей та навичок студентів є планом для довготривалої популяризації відкритих принципів. Модернізація та оновлення існуючих програм, замість створення нових, дасть змогу швидко та ефективно впровадити необхідні навчальні предмети. Навички Відкритої науки стають все більш важливими для студентів, аспірантів, молодих та досвідчених вчених тощо. Включення принципів Відкритої науки у магістерські та аспірантські освітні програми позитивно вплине на розвиток їхньої наукової кар'єри. Основні принципи Відкритої науки, інтегровані у вибрані навчальні дисципліни, допоможуть провадити більш доброчесну наукову діяльність та стимулювати етичну поведінку вчених. Крім того, це підвищить професійну кваліфікацію наукового та допоміжного персоналу.

Принципи Відкритої науки вже широко відомі в ЄС, і корисно буде перейняти досвід експертів з ЄС в межах проєкту. Це також допоможе посилити міжнародну співпрацю між ЄС та українськими ЗВО.

Проект повністю відповідає основним цілям та завданням програми "Розбудова потенціалу в галузі вищої освіти" Еразмус+. Вирішення конкретних завдань проекту, а саме: оновлення існуючих освітніх програм шляхом введення спеціалізованих предметів з Відкритої науки, пропаганда відкритого рецензування, наставництво під час організації та проведення наукових заходів, створення наукової віртуальної спільноти тощо, – усе це сприятиме трансферу знань та модернізації й інноватизації навчального процесу в ЗВО України.

Навчальні предмети різних тематичних напрямків, об’єднані загальними принципами Відкритої науки, покращать якість освіти та розширять світогляд молоді, яка є здобувачами вищої освіти ступенів магістра та доктора філософії. Ці дисципліни будуть запроваджені для студентів різних спеціальностей у різних національних ЗВО-партнерах проєкту. Розроблення та впровадження відповідних курсів має також підвищити професійний рівень викладачів та допоміжного персоналу.

Відкритий онлайн-курс, запроваджений на професійній платформі, стане важливим кроком для просування ідей проєкту та підвищення якості освіти для людей, які не мають іншого доступу до навчальних матеріалів, крім Інтернету – особливо це стосується студентів переміщених ЗВО. Крім того, онлайн-курс стане важливим інструментом самоосвіти та сприятиме інноваційним методам навчання та використанню ІТ у навчальному процесі.

Співпраця з освітніми та науковими заходами розширить охоплення молодих вчених та сприятиме просуванню принципів відкритого рецензування в українському науковому середовищі. Одночасно, організатори цих заходів отримають інструмент наставництва та комунікації для встановлення контактів під час взаємодії з їхніми учасниками.

Платформа відкритого рецензування для підтримки наукових заходів стане важливим кроком у створенні віртуальної спільноти, об’єднаної принципами академічної доброчесності. Створення такого спеціалізованого веб-сайту з необхідними інструментами для проведення конференцій від етапу подання доповідей до рецензування та публікації матеріалів буде привабливим для академічних заходів у різних сферах та тематичних напрямках.

Використання ІТ-технологій, доступність з будь-якого пристрою та зручність авторизації, в тому числі через соціальні мережі, дозволять створити віртуальну спільноту в Україні із залученням іноземних вчених, які повинні розширити та посилити співпрацю як на рівні університетів, так і особистих контактів.

Контакти зі світовим науковим співтовариством сприятимуть розвитку відкритої культури та створять основу для культури академічної доброчесності. Додатковою перевагою є те, що основні партнери-університети проекту охоплюють різні регіони України – Захід, Схід, Північ і Центр (адже, на жаль, через війну на Донбасі, в даний час Донецький національний університет імені Василя Стуса є переміщеним і знаходиться у Вінниці). Таким чином, поєднання та обмін досвідом щодо запровадження оновлених навчальних курсів серед співробітників українських університетів матиме велике значення.

У рамках проекту будуть створені професійні навчальні курси, які будуть доступні у віртуальних навчальних середовищах університетів-партнерів, в яких вони будуть викладатися: в Львівській політехніці, Сумському державному університеті, а також у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. На додачу до цього буде також створений професійний онлайн-курс, який буде загальнодоступним для всіх зацікавлених на спеціалізованій веб-платформі “Екзаменаріум”. Це полегшить доступність навчальних матеріалів та сприятиме освітнім інноваціям для тих, хто не зможе отримати доступ до викладання та навчання в аудиторії. Крім того, представники Львівської політехніки та Сумського державного університету пройдуть додаткове навчання у Вроцлавській політехніці (Польща), присвячене доступності веб-контенту, особливо стосовно людей з особливими освітніми потребами. Ядро проекту – платформа відкритого рецензування з віртуальною спільнотою вчених-рецензентів має на меті стати інклюзивним середовищем для всіх бажаючих, незалежно від їхніх фізичних, економічних та культурних проблем.

Вищезгадане є ще більш важливим, оскільки однією з основних цільових груп проекту є академічні спільноти переміщених ЗВО, які все ще потребують додаткової підтримки. Проєкт OPTIMA має чіткий фокус на цих спільнотах, адже планується підтримати 6 наукових конференцій з цих університетів, а також забезпечити квоту для їхніх представників на заході проєкту у Вінниці та Форумі Відкритої науки у Львові. Донецький національний університет імені Василя Стуса та асоційовані партнери проєкту забезпечать ефективний зв'язок із переміщеними ЗВО.

Оновлено 2 роки 9 місяців тому