Про відділ

Відділ науково-організаційного супроводу наукових досліджень є структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка».

Структура відділу:

 • Організаційно-аналітичний сектор;
 • Сектор інформаційного супроводу міжнародної наукової діяльності;
 • Сектор розвитку наукової роботи студентів.

Завдання відділу є здійснення:

 • Науково-організаційного супроводу наукових досліджень, дослідно-конструкторських робіт і розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету, господарських договорів, міжнародних наукових грантів;
 • Організаційного супроводу науково-дослідних робіт, які виконуються в межах індивідуальних планів викладачів;
 • Організаційного та інформаційного супроводу публікаційної активності, діяльності в межах міжнародної наукової співпраці, а також науково-дослідної роботи студентів;
 • Організації участі у виставках, ярмарках та заходах з популяризації науки; консультативної допомоги працівникам університету з питань науково-організаційного супроводу наукової діяльності.

Функції відділу, зокрема:

 • Організація проведення в Національному університеті «Львівська політехніка» першого етапу конкурсного відбору проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок і конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, що пропонуються до виконання за рахунок видатків загального фонду державного бюджету;
 • Формування тематичного плану наукових досліджень і розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України (далі МОН України);
 • Організаційний супровід процесу укладання та виконання господарських договорів;
 • Формування річних планів проведення в університеті наукових і науково-технічних заходів (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо) та організація звітування щодо проведення цих заходів;
 • Планування, організація підготовки та проведення університетських етапів всеукраїнських і міжнародних наукових конкурсів, заходів з науково-дослідної роботи студентів, а також заходів з популяризації науки серед молоді;
 • Підготовка та формування звітів про результати наукової та науково-технічної діяльності університету (у тому числі для МОН України) на підставі відповідної звітної документації його підрозділів.
Оновлено 1 місяць 3 тижні тому