Колектив відділу

Лазько Галина Вікторівна к.т.н., завідувачка відділу

Де шукати: кімната 344 головного корпусу
Телефон: +38 (032) 258-27-46
E-mail: halyna.v.lazko@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Визначення напрямів діяльності (за відповідними секторами) та коор­ди­нування роботи відділу.
 2. Організація здійснення: науково-організаційного супроводу наукових дослі­джень, науково-дослідних робіт (далі НДР), дослідно-конструкторських робіт і розробок, які фінан­су­ються за кошти державного бюджету, договорів на замовлення установ та організацій, міжнародних науко­вих проєктів і грантів, а також НДР, які виконуються в межах індивідуальних планів викладачів; організаційного та інформаційного супроводу публікаційної активності, діяльності в межах міжнародної наукової співпраці, а також  науково-дослідної роботи студентів.
 3. Формування: тематичного плану наукових досліджень і розробок, які фінансу­ються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України; матеріалів до доповідей і звітів ректора університету та проректора з наукової ро­бо­ти з питань, що належать до компетенції відділу; звітів про результати наукової та науково-технічної діяльності універ­ситету (у тому числі для МОН України).

 

Батуріна Тетяна Ігорівна інженер І категорії

Де шукати: кімната 344 головного корпусу
Телефон: +38 (032) 258-27-46
E-mail: science.contract@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Здійснення організаційного супроводу та надання консультаційної допомоги при оформленні  договорів на замовлення установ і організацій.
 2. Наповнення розділу інформаційно-аналітичної системи «University» щодо договорів на замовлення установ і організацій, міжнародних наукових грантів і проєктів, які виконуються у Львівській політехніці.

 

Башко Лідія Осипівна інженер ІІ категорії

Де шукати: кімната 302а головного корпусу
Телефон: +38 (032) 258-26-37
E-mail: lidiia.o.bashko@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Формування: річних наказів про видання наукових видань університету та органі­за­ція  підготовки до видання, а  також здійснення контролю за  збе­ре­жен­ням термінів їх подання у видавництво; річних планів проведення наукових і науково-технічних заходів в університеті, участь при підготовці наказів на їхнє проведення та формуванні документів для звітування в УкрІНТЕІ та Міністерство освіти і науки України.
 2. Ведення книги реєстрації матеріальних носіїв інформації, що переси­лається за межі України.
 3. Участь у підготовці проєктів наказів про організацію видання нових журналів університету.
 4. Наповнення розділу «Довідники» (наукові заходи) інформаційно-аналітич­ної системи «ScienceLP».

 

Приставська Марія Миронівна інженер І категорії

Де шукати: кімната 302а головного корпусу
Телефон: +38 (032) 258-26-37
E-mail: mariya.m.prystavska@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Надання консультаційної допомоги при оформленні реєстраційних карток НДР, які виконуються в університеті в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика) та госпдоговірною тематикою (на проведення наукових досліджень).
 2. Підготовка супровідних документів для: державної реєстрації НДР; внесення змін у реєстраційні картки зареєстрованих НДР; анулю­вання НДР.
 3. Ведення обліку НДР за кафедральною тематикою.
 4. Наповнення інформаційно-аналітич­ної системи «ScienceLP» щодо НДР, які виконуються в університеті за кафедра­льною тематикою.

 

Рибалкіна Ірина Борисівна інженер І категорії

Де шукати: кімната 344 головного корпусу
Телефон: +38 (032) 258-27-46
E-mail: iryna.b.rybalkina@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Здійснення організаційного супроводу та надання консультаційної допомоги при оформленні запитів на участь у конкурсах науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
 2. Надання консультаційної допомоги працівникам університету щодо дотримання нормативних вимог при формуванні технічного завдання, календарного плану та звітів  держбюджетних НДР.
 3. Підготовка супровідних документів для: державної реєстрації НДР; внесення змін у реєстраційні картки зареєстрованих НДР; анулю­вання НДР.
 4. Реєстрація технічних умов, технологічних регламентів та оригіналів конструкторської документації, що розроблена в університеті.
 5. Наповнення розділу інформаційно-аналітичної системи «University» щодо НДР, які виконуються у Львівській політехніці (НДР, які виконуються в університеті за кошти державного бюджету,  Національного фонду фундаментальних досліджень, за грантами Президента України, державним замовленням, грантами Львівської політехніки, спільними міжнародними проєктами, НДР у межах науково-технічних програм).

 

Оленич Ярослава Ярославівна інженер І категорії

Де шукати: кімната 306 головного корпусу
Телефон: +38 (032)2582025
E-mail: iaroslava.i.olenych@lpnu.ua
Основні обов'язки:

 1. Ведення реєстру угод про наукову співпрацю Львівської політехніки з вітчизняними закладами вищої освіти та науковими установами.
 2. Формування щорічних звітів у частині представлення результатів НДР на національних і міжна­родних виставках.

 

Юрків Ольга Ярославівна інженер І категорії 

Оновлено 1 місяць 1 тиждень тому