Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри метрології, стандартизації та сертифікації

Колектив кафедри «Метрологія, стандартизація та сертифікація» виконує наукові дослідження за напрямом науково-дослідної роботи кафедри – розроблення теоретичних основ і технічних засобів для метрологічного забезпечення і сертифікаційних випробувань при виробництві і експлуатації промислової продукції. Тематику науково-дослідних робіт кафедри можна визначити як:

 • створення та налагодження засобів для метрологічного забезпечення та сертифікаційних випробувань параметрів якості промислової продукції, об’єктів довкілля;
 • підвищення надійності та ефективності електричних станцій, електроенергетичних і електропостачальних систем;
 • підвищення ефективності та надійності перетворювачів сонячних джерел енергії;
 • розвиток та розроблення теоретичних основ кваліметричного оцінювання продукції та процесів виробництва.

Результати наукових розробок постійно впроваджуються у навчальний процес і використовуються при вивченні лекційних курсів (в тому числі при проведенні практичних та при виконанні нових лабораторних робіт). За час від створення кафедри було захищено 19 кандидатських та 8 докторських дисертацій з наукової спеціальності 05.01.02. «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» та 05.11.05 «Прилади і методи вимірювання електричних і магнітних величин», опубліковано монографії, навчальні підручники, навчальні посібники, та сотні статей у вітчизняних та закордонних журналах. Працівниками кафедри проф. Байцаром Р.І., проф. Яцуком В.О., проф.. Походилом Є.В. створені проекти нових галузевих нормативних документів для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту ОКХ, ОПП, в яких узагальнюється зміст і цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Працівник кафедри МСС проф. Походило Є.В. є членом експертної ради «Інформатики та приладобудування» ВАК України. Членами спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Д35.052.08 є проф. Яцук В.О., проф. Байцар Р.І., проф. Походило Є.В. та проф. Бойко Т.Г. У список професорсько-викладацького складу кафедри входять 8 докторів наук, 9 кандидатів наук та 4 особи без наукового ступеня (2 аспіранти та 2 здобувача наукового ступеня). Базуючись на результатах наукових розробок та позитивному досвіді наукових досліджень і випробувань на підприємствах, в подальшому, планується укласти угоди з потенційними споживачами результатів науково-дослідної роботи – фірмами і організаціями, що працюють у таких галузях: харчова, паливна, фармацевтична промисловості, екологічний моніторинг (Україна, СНГ, ЄС). В рамках Міжнародної Угоди про співробітництво між кафедрою МСС та Інститутом оптоелектроніки Військової Технічної Академії (Варшава, Польща) проводяться обмін досвідом в науковій та дидактичній діяльності, організація і проведення теоретичних та експериментальних наукових досліджень за темою “Метрологія, пірометричні вимірювання та інфрачервона техніка”. Подані заявки на здобуття грантів такі, як:

 • Інформаційна система моніторингу екологічного аудиту і сертифікації сталого розвитку територіально-виробничих комплексів, керівник д.т.н., проф. Столярчук П.Г. (Технічний університет, Варна);
 • New shutterles method of non-uniformity correction for medical infared microbolometer cameras, керівник к.т.н., доц. Гоц Н.Є. (NATO SXIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMME, Брюссель, Бельгія).

Окрім цього, подані для розгляду проекту для участі у державних наукових програмах «Інформаційна система екологічного моніторингу та сертифікації земель (грунтів)», «Створення вимірювального перетворювача та методики експрес-контролю складу багатокомпонентних рідин» Колективом науковців кафедри МСС подана проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько-болгарських наукових проектів, для подання до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України – «Інформаційна система моніторингу, екологічного аудиту і сертифікації сталого розвитку територіально-виробничих комплексів» (2011-2012р.р.) На кафедрі проводяться навчально-методичні («Фізико-хімічні вимірювання та опрацювання їх результатів», вересень 2009р) та науково-методичні семінари («Перспективи використання альтернативних джерел енергії в Україні, вересень 2010р., «Енергозбереження та альтернативна енергетика в Україні:нормативно-правові, екологічні та техніко-економічні аспекти», 14-15 червня 2011р.) Важливою подією у житті кафедри стало проведення у 2008-2010 роках ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, на якому студенти кафедри МСС Міхно В.М., Кутенська О.В. та Антонюк О.В. отримали призові місця, та в 2011 -2012 роках ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (Антонюк О.В. – І місце,Серкез Х.Б. - ІІІ місце).Студенти Антонюк О.В., Фещук Н.Р., Серкез Х.Б. є стипендіатами Вченої Ради НУ «Львівська політехніка») Обдарована студентська молодь залучається до виконання наукових робіт. Щорічно на кафедрі проводяться наукові семінари і конференції за участю студентів 2-5 курсів навчання, де студенти розповідають про наукові результати досліджень, які виконуються ними самостійно і які використовуються в подальшому у дипломних проектах.

Інформація для вибору напрямків студентських робіт:

 • Д.т.н.,проф. Столярчук П.Г. (1939-2016 рр.) - Оцінювання якості продукції та послуг; 
 • Д.т.н., проф.Байцар Р.І.- Нормативне забезпечення якості продукції, послуг та персоналу;
 • Д.т.н., проф. Походило Є.В. - Оцінювання якості продукції за параметрами імітансу;
 • Д.т.н., доц. Ванько В.М. - Дослідження якості тютюнової сировини за допомогою ємнісних сенсорів; 
 • Д.т.н., проф. Яцук В.О. - Метрологічне забезпечення дослідження сонячних колекторів;
 • С.н.с., ас. Міхалева М.С. - Дослідження параметрів якості рідинної продукції електричним методом;
 • Д.т.н., проф. Бойко Т.Г. - Наукові методи в галузі оцінювання якості;
 • Д.т.н., проф. Микийчук М.М. - Метрологічне забезпечення в промисловості;
 • Д.т.н., доц. Бубела Т.З. - Оцінювання якості об'єктів неелектричної природи (грунт, харчові продукти); 
 • К.т.н., доц. Куць В.Р. - Кваліметрія продукції, послуг та персоналу; 
 • Д.т.н., доц. Гоц Н.Є. - Метрологічне забезпечення вимірювань температури за інфрачервоним випроміненням;
 • К.т.н., Асист. Здеб В.Б. - Метрологічне забезпечення багатоканальних вимірювачів температури;
 • К.т.н., доц. Гунькало А.В. - Розроблення та впровадження систем управління якістю;
 • К.т.н., доц. Рак В.С., Асист. Янович Р.Р. - Покращення показників якості систем обліку гарячої та холодної води.
Оновлено 3 years 3 міс тому