Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Олімпіада для вступників (2-й тур - 29.05.2020)

 

Історія кафедри політології та міжнародних відносин

Історія кафедри розпочинається з 1990 року, коли в  Національному університеті «Львівська політехніка» було засновано кафедру політології та соціології. Впродовж 2001-2013 рр. функціонує кафедра політології, яка у 2013 р. була перейменована на кафедру політології та міжнародних відносин.

Становлення та розвиток кафедри пов’язані з іменами відомих науковців й талановитих педагогів: проф. Шахова О.О., проф. Харченка В.І., проф. Гетьманчука М.П., проф. Мирського Р.Я., проф. Колодій А.Ф., проф. Гриніва О.І., проф. Шпилюка В.А, які зробили значний внесок у розвиток української політичної науки.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі політології та міжнародних відносин  забезпечує висококваліфікований викладацький колектив у складі двох професорів, двох докторів наук, п’ятнадцяти кандидатів наук, одинадцяти доцентів, одного старшого викладача, шести асистентів та навчально-допоміжний персонал.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін для студентів бакалаврату напряму підготовки «Міжнародні відносини» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»), підготовку яких розпочато у 2011 р.,  нормативної дисципліни «Політологія» та дисциплін для студентів за вибором для усіх інститутів університету («Соціальна політика», «Основи теорії міжнародних відносин», «Історія політичних, правових (економічних) вчень»).

З 1997 року при кафедрі діє денна та заочна аспірантура та докторантура за спеціальністю «Політичні інститути та процеси». Успішно захищено 3 докторські та 14 кандидатських дисертацій, рекомендовано до захисту 7 наукових досліджень.

Авторським колективом кафедри підготовлено та видано понад 30 підручників (три підручники з політології були визнані найкращими в Україні), навчальних посібників («Політологія», «Теорія парламентаризму», «Вступ до спеціальності «Міжнародні відносини», «Історія міжнародних відносин», «Дипломатична і консульська служба», «Основи теорії міжнародних відносин» тощо.) та словників («Теорія міжнародних відносин», «Соціальна політика», «Конфліктологія»), близько 100 навчально-методичних розробок.

З 2000 р. видається фаховий збірник з політичних наук "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", а  з 2014 р. -- міжнародний журнал «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»).

З 2011 р. на кафедрі розпочато підготовку бакалаврів за напрямом «Міжнародні відносини».

У 2014 р. під керівництвом проф. Турчин Я.Б. при кафедрі було створено Науково-аналітичний центр політичних досліджень "Вектор". Фахівці центру активно співпрацюють із провідними засобами масової інформації, надаючи консультації та коментарі на політичну тематику, проводять наукові конференції та «круглі столи», зустрічі із відомими політиками, залучають до практичної діяльності студентів.

За роки своєї діяльності кафедра політології та міжнародних відносин стала авторитетним науковим осередком. Сьогодні кафедра активно розвивається, співпрацює з науковими, академічними та владними інституціями України та зарубіжжя. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових освітніх методиках. На базі кафедри щороку проводяться всеукраїнські та міжнародні наукові і науково-практичні конференції.

Особливу увагу на кафедрі приділяють залученню студентів до науково-дослідницької роботи. Найкращі молоді науковці представляють НУ "Львівська політехніка" на всеукраїнських олімпіадах з політології  та міжнародних науково-практичних конференціях.

Колектив кафедри політології та міжнародних відносин – ініціатор та організатор багатьох громадських заходів. Викладачі беруть активну участь у підготовці та проведенні зустрічей студентської молоді з відомими політичними та громадськими діячами, організовують обговорення актуальних суспільно-політичних проблем. За визначні успіхи в педагогічній і науковій роботі, за видатні заслуги перед "Львівською політехнікою" кафедра неодноразово була нагороджена почесними грамотами.

Сьогодні за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізація «Міжнародні відносини»  на кафедрі  навчаються понад 450 студентів. Також на кафедрі успішно працюють над кандидатськими дисертаціями 3 аспіранти.

Оновлено 11 міс 1 тижд тому