Зв’язок має бути сучасним, якісним і надійним: книжкова новинка ІТРЕ і кафедри телекомунікацій

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми з дисципліни «Комутація та розподіл інформації», яка належить до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Викладено основи автоматичної комутації, принципи побудови і проектування телефонних мереж абонентського доступу всіх рівнів ієрархії. Розглянуто архітектуру і технічні параметри комутаційного обладнання різних типів систем комутації, а також особливості синтезу та аналізу цифрових і просторових комутаційних полів та алгоритми встановлення з’єднань. Висвітлено основні положення теорії розподілу інформації, зокрема вивчення основних характеристик і математичних моделей потоків телефонних викликів, та параметрів якості обслуговування викликів.

Для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка».

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки