Зміни в Інституті інженерної механіки та транспорту Львівської політехніки

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
Стенди Інституту інженерної механіки та транспорту

На останньому цьогорічному засіданні Вчена рада університету проголосувала за структурні зміни в ІІМТ.

Це підтверджено наказом № 693-1-10 від 23 грудня 2020 року «Про зміну організаційної структури навчально-наукового Інституту інженерної механіки та транспорту», який вступить у дію 2 січня 2021 року.

Відповідно до цього документа, навчально-науковий Інститут інженерної механіки та транспорту перейменовано у навчально-науковий Інститут механічної інженерії та транспорту.

Змінено назви й деяких кафедр. Кафедра «експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ) стає кафедрою «автомобільний транспорт» (АТ). Кафедра «зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» (ЗВДВ) отримує оновлену назву – «нафтогазова інженерія та зварювання» (НГІЗ). А кафедру «прикладне матеріалознавство та обробка матеріалів» (ПМОМ) буде перейменовано на кафедру «матеріалознавство та інженерія матеріалів» (МІМ).

Кафедра проєктування та експлуатації машин (ПЕМ) відтак буде базовою з підготовки за спеціальністю «галузеве машинобудування».

Також кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) об’єднується з кафедрою технології машинобудування (ТМБ) у новостворену кафедру робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування (РІТМ), яку очолить доктор технічних наук, доцент Вадим Ступницький.