Завершено курс занять для студентів ІЕСК, організований у співпраці з Інститутом електродинаміки НАН

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки
Заставка до курсу

У співпраці з Інститутом електродинаміки Національної академії наук України успішно завершено початковий цикл із 8 лекційних та практичних онлайн-занять із курсу «Електродинаміка. Основні поняття, потенціальні та квазістаціонарні поля», розпочатий 19 квітня 2022 року з використанням технологій дистанційного навчання.

Заняття були організовані завідувачкою кафедри теоретичної та загальної електротехніки Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професоркою Оксаною Гоголюк та головним науковим співробітником Інституту електродинаміки НАН України, д.т.н., професором Юрієм Васецьким. У заняттях брали участь викладачі, аспіранти і студенти Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки, а також працівники й аспіранти Інституту електродинаміки.

Упродовж курсу було викладено основні поняття класичної електродинаміки й частково методичні підходи у розділах з потенціальних і квазістаціонарних полів, переважно в галузі електротехніки й електрофізики. Для ознайомлення було запропоновано такі теми занять.

  • Лекція 1. Вектори електромагнітного поля.
  • Лекція 2. Основні операції векторної алгебри и векторного аналізу та їх використання в теорії електромагнітного поля.
  • Лекція 3. Рівняння Максвела як основа макроскопічної електродинаміки.
  • Лекція 4. Спрощення системи рівнянь електромагнітного поля.
  • Лекція 5. Електромагнітне поле в середовищах, що поляризуються.
  • Лекція 6. Потенціальні поля.
  • Лекція 7. Потенціальні поля тіл канонічної форми.
  • Лекція 8. Змінне електромагнітне поле в провідному середовищі (квазістаціонарне поле).

Теоретичні засади з питань теорії електромагнітного поля було проілюстровано наочними прикладами електротехнічних задач. На майбутнє організатори запланували продовження занять і розширення проблематики для глибшого ознайомлення та поглиблення знань студентів, аспірантів і фахівців у галузі електротехніки, електроенергетики та електромеханіки.