Застосовувати математику до розв’язання лінгвістичних задач: книжкова новинка ІМФН і кафедри прикладної математики

Видавництво Львівської політехніки
Фрагмент обкладинки книжки

Навчальний посібник містить теоретичні відомості з чотирьох розділів: «Теорія множин», «Комбінаторика», «Алгебра логіки» та «Теорія графів». Наприкінці кожного розділу подано перелік типових теоретичних запитань для самоконтролю та практичні завдання, виконання яких дає можливість закріпити теоретичні знання та набути навички їх практичного застосування. Містить відповіді або вказівки до усіх практичних завдань для самостійної роботи.

Зважаючи на велику кількість запропонованих варіантів практичних завдань для самостійної роботи студентів, навчальний посібник можна використовувати для формування контрольних робіт для студентів заочної форми навчання, а відповіді роблять його корисним під час самостійного опрацювання матеріалу студентами, що навчаються за індивідуальним графіком.

Книжка на сайті Видавництва Львівської політехніки