З вересня у Львівській політехніці діятиме бакалаврська програма «цифрова соціоекономіка»

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
Заставка до матеріалу

Нову освітню програму започаткують в Інституті економіки і менеджменту, на кафедрі економіки підприємства та інвестицій.

Розповідає Уляна Садова, докторка економічних наук, професорка кафедри теоретичної та прикладної економіки, керівниця Науково-дослідного центру соціальної й демографічної політики та управління «Демос»:

— Програма — продукт спільних зусиль представників різних сфер суспільного знання — економічної, соціальної, сфери ІТ. Її дисципліни будуть тісно пов’язані з проблематикою досліджень НДЦ «Демос». Студентів, які навчатимуться за цією програмою, залучатимемо до виконання проєктів нашого Центру. Чому програма на часі? Нині світ зіткнувся з глобалізацією, черговим поділом праці, появою нових секторів економіки й спеціалізованих ринків товарів і послуг. Люди почали розуміти особливу роль цифрових знань та інформації. Економіці потрібен новий, конкурентоспроможний людський капітал. Тож, враховуючи нові потреби цифрового суспільства, система освіти потребує змін.

Впровадженням цієї програми гаранти поставили собі за мету вирішити завдання на трьох рівнях: цифрової економіки, цифрової держави, цифрового суспільства. Цифрова економіка потребує нових кваліфікацій, пов’язаних із розвитком електронного бізнесу, електронної комерції, з полегшенням доступу до електронних послуг соціальної інфраструктури, освіти, охорони здоров’я. Формування й розвиток цифрової держави породжує потреби економіко-правового характеру. Тут фундаментальну роль повинно відігравати організування і розвиток системи державних послуг, її перетворення у зручні онлайн-сервіси для громадян, ведення публічних електронних реєстрів, підготовка та проведення електронного перепису населення тощо. Тому прогнозовано, що найближчим часом виникне потреба у навичках створення й обслуговування публічних та доступних платформ, у вміннях пристосувати їх до інклюзивних потреб людини.

Окремої уваги потребують процеси цифрової трансформації суспільних відносин, поява специфічних цінностей цифрового суспільства. Зважаючи на безпекові виклики сучасності, виникає запит до формування нової культури, нової філософії, нової цифрової етики не лише в царині виробництва й розподілу суспільних благ, а й у суспільній поведінці загалом.

— Студенти, які навчатимуться на цифровій соціоекономіці, — продовжує доцентка кафедри теоретичної та прикладної економіки Тетяна Степура, — здобуватимуть економічну освіту соціального спрямування. Програма передбачає підготовку експертів, аналітиків, помічників керівників, службовців, обізнаних у цифрових даних, фахівців-аналітиків із питань професійної зайнятості, фахівців-аналітиків роботи з персоналом, фахівців із добору кадрів, фахівців-аналітиків у сфері управління персоналом, фахівців-тестувальників, фахівців із питань інфокомунікацій.

Що ж вивчатимуть студенти нової програми? Соціальну економіку і цифрове суспільство, соціальну аналітику й цифрові індикатори, зайнятість на цифрових платформах, управління людським розвитком у цифровій економіці, аналіз та візуалізацію даних, цифровий маркетинг і електронну комерцію, моделювання демографічних процесів та актуарні розрахунки, ринок праці цифрової економіки, цифрові рішення в професійній кар’єрі. Також увагу приділятимуть вивченню іноземних мов, які можна буде вдосконалювати у Лінгвістично-освітньому центрі. А якщо впродовж чотирирічного навчання виникатимуть нові необхідні курси — їх долучатимуть до програми.

Цифрова соціоекономіка — перший в Україні міждисциплінарний курс на стику економіки, соціальної сфери (освіти, охорони здоров’я, інфраструктури) й ІТ. Ліцензований обсяг першого набору становитиме 30 осіб. Випускники бакалаврату зможуть продовжити навчання на магістерській програмі «соціальна економіка, аналітика та управління».