Визначено формат проведення занять в Університеті у весняному семестрі 2022/23 навчального року

Адміністрація Львівської політехніки
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до наказу ректора Національного університету «Львівська політехніка» № 58-1-10 від 13 лютого 2023 року «Про проведення навчальних занять для здобувачів вищої освіти у другому семестрі 2022/23 н.р.» з метою забезпечення можливості здобувачам вищої освіти виконання індивідуальних навчальних планів та дотримання заходів безпеки під час воєнного стану і навчання в умовах карантину навчальні заняття для здобувачів вищої освіти у весняному (другому) семестрі 2022/23 навчального року буде проведено відповідно до затверджених графіків навчального процесу (наказ № 369-1-10 від 15 серпня 2022 року) та укладеного розкладу навчальних занять у таких формах:

  • для студентів денної форми навчання першого та другого курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заняття відбуватимуться очно у визначених аудиторіях навчальних корпусів Університету відповідно до укладеного розкладу;
  • для студентів денної форми навчання першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти навчальні заняття відбуватимуться за змішаною формою:
    • лекційні заняття відбуватимуться дистанційно у формі відеоконференцій;
    • практичні та лабораторні заняття відбуватимуться очно у визначених аудиторіях навчальних корпусів Університету відповідно до укладеного розкладу;
  • для здобувачів вищої освіти денної форми навчання третього-четвертого курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти заняття відбуватимуться дистанційно у формі відеоконференцій;
  • для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, другого (магістерського) рівня вищої освіти та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти заняття відбуватимуться дистанційно у формі відеоконференцій.

Навчальні заняття у весняному (другому) семестрі 2022/23 навчального року розпочнуться 27 лютого 2023 року.

Докладніше – у доданому файлі.