Життєві цінності та принципи роботи Юрія Бобала є запорукою високих результатів Політехніки

Колектив Львівської політехніки
Юрій Бобало
Патріотизм, професіоналізм, порядність та людяність є визначальними рисами ректора Львівської політехніки. Його життєві цінності та принципи роботи ― запорука високих результатів колективу університету

23 липня Юрій Ярославович Бобало ― ректор Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, голова Ради ректорів Львівщини святкує 75-річний ювілей.

Про важливість особистого внеску Юрія Ярославовича у розвиток української освіти засвідчують численні державні нагороди, серед яких ― ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ, ІV, V ступенів, орден «За заслуги» ІІІ ступеня, почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а також нагороди Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відзнаки Міністерства освіти і науки України, інших Міністерств та відомств. Удостоєний почесного звання Doctor Honoris Causa Вроцлавської політехніки та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Юрій Бобало є учасником Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, багаторічним членом Колегії Міністерства освіти і науки України, працював головою секції Наукової ради за фаховим напрямом електроніка, радіотехніка та телекомунікації Міністерства освіти та науки України, є головою спеціалізованої вченої ради.

Ректор Політехніки ― знаний фахівець у сфері радіоелектроніки, автор понад 350 наукових та навчально-методичних праць, серед яких ― монографії «Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіоелектронної апаратури» (1996 р.), «Теплові процеси в електроніці» (2007 р.), «Якість, надійність радіоелектронної апаратури: елементи теорії і методи забезпечення» (2013 р.), «Математичні моделі та методи аналізу надійності радіоелектронних, електротехнічних та програмних систем» (2013 р.), підручник «Основи теорії електронних кіл» (2013 р.), навчальні посібники «Методика розрахунку надійності радіоелектронних пристроїв» (2005 р.), «Основи радіоелектроніки» (2007 р.). Є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки 2015 року.

Серед багатьох здобутків ректора нашого університету, один із найважливіших ― підняття престижу Львівської політехніки.

Про результати діяльності колективу університету на чолі з Юрієм Ярославовичем свідчать високі рейтингові позиції Політехніки у національних та міжнародних рейтингах. Наш заклад вищої освіти ― у п’ятірці найкращих українських університетів.

У щорічному рейтингу World University Rankings 2020 від авторитетного видання Times Higher Education Львівська політехніка посіла місце у групі 801-1000 (лише п’ять українських університетів потрапили до рейтингу у категорії 1000+).

Завдяки мудрим управлінським рішенням Юрія Бобала Політехніка сьогодні є потужним центром інновацій, прогресивних змін, високої якості освіти та наукових досліджень. Університет є одним з найбільших ЗВО України ― у шістнадцяти навчально-наукових інститутах та дев’яти коледжах здобувають освіту понад 33 тисячі студентів. Третій рік функціонує унікальне середовище для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів ― Tech StartUp School. Також нещодавно в нашому університеті створили перший на Львівщині Науковий парк SID CITY.

Упродовж кількох останніх років у Політехніці почали діяти чимало наукових центрів, які відкрили наш заклад вищої освіти до подальшої співпраці з провідними вітчизняними та закордонними компаніями. Серед найновіших ― навчально-наукові лабораторії, які створили за сприяння фірм Siemens AG, АВВ, Schneider Electric, EPAM Systems, Sigma Softwear, GlobalLogic, SoftServe.  

Велику увагу Юрій Ярославович приділяє розвитку в університеті наукової інфраструктури: Політехніка видає 34 наукові періодичні видання, з яких 3 ― входять у наукометричні бази даних Scopus та Web of Science.

Важливою для ректора є також система підготовки й атестації науково-педагогічних кадрів. В університеті розвинуто мережу підготовки кадрів найвищої кваліфікації (докторантура за 38 спеціальностями, аспірантура за 54 спеціальностями, 23 спеціалізовані вчені ради за 55 спеціальностями, з яких 18 ― для захисту докторських дисертацій за 47 спеціальностями). Щороку аспіранти, докторанти та працівники університету захищають близько 30 докторських та майже 100 кандидатських дисертацій.

За час ректорства Юрія Бобала випрацювали систему підтримки найефективніших наукових шкіл. Поглибленню інтеграції наукової та науково-технічної діяльності сприяє ґрантове фінансування науково-технічних проєктів. У Політехніці активно розвиваються такі наукові напрями: наноматеріали і нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енерго- та ресурсоощадні технології; перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології; приладобудування та вимірювальна техніка; архітектура; геодезичний моніторинг та рефрактометрія та багато інших.

Упродовж останніх років в університеті розроблено та впроваджено систему мотивування, метою якої є підвищення педагогічної, наукової та творчої активності працівників та докторантів. З ініціативи Юрія Бобала у Львівській політехніці розробили і запровадили систему підтримки молодих науковців, якою, зокрема, започатковано надання ґрантів університету найкращим молодим ученим та проведення конкурсу «Кращий молодий науковець навчально-наукового інституту» Львівської політехніки. Свідченням ефективності системи заохочення є отримання престижних нагород, премій та грантів. За останні 5 років шестеро науковців університету здобули Державні премії України у галузі науки і техніки та ще 30 працівників ― високі державні нагороди. Одержали 15 ґрантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених; 6 премій Президента України для молодих учених; 7 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок; 7 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених; 11 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Визначальною для Юрія Ярославовича є організація діяльності університету на засадах корпоративної культури, яка передбачає сповідування університетських, національних та європейських цінностей.

Чималу увагу очільник Політехніки приділяє реалізації заходів, спрямованих на популяризацію нашого університету у національному та міжнародному освітньо-науковому просторі, та вдосконалення її бренду. Розвиток міжнародної співпраці ― один із пріоритетних у діяльності ректора Юрія Бобала. Серед партнерів Львівської політехніки ― університети та наукові центри Європи, Північної Америки, Азії та Австралії, співпраця з якими реалізується у межах понад 200 угод про співпрацю з понад 30 країнами Європи, Америки та Азії. Науковці університету співпрацюють з фірмами США, Австрії, Голландії, Ізраїлю, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції, Японії.

За час перебування Юрія Бобала на посаді ректора Львівська політехніка посилила свої зв’язки та розгорнула плідну співпрацю зі світовим українством. У стінах Львівської політехніки відбувалися й численні міжнародні конґреси та виставки, присвячені утвердженню ідеї об’єднання наших земляків з усього світу. Серед найзнаковіших ― X Світовий Конґрес Українців, Перша Міжнародна Асамблея «Українка у світі», IV Міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»,  Перший світовий форум українознавчих суботніх та недільних шкіл та інші.

За ініціативи ректора у 2008 році було створено Асоціацію випускників Львівської політехніки, метою якої є сприяння реалізації навчальних, наукових, та соціально-економічних проєктів розвитку університету.

Беззаперечним талантом Юрія Ярославовича є вміння об’єднувати довкола спільної мети та націлювати на успіх. Так, минулоріч спільно з командою ректор напрацював Стратегічний план розвитку Львівської політехніки, поставивши амбітні завдання для подальшого розвитку освітнього, наукового та інноваційного потенціалу нашого університету.

Велику увагу Юрій Ярославович приділяє всебічному розвитку працівників і студентів. Народній дім «Просвіта» має усі передумови для творчого зростання талановитих політехніків. За ректорства Юрія Бобала створили симфонічний і камерний оркестри, а також оркестр духових інструментів. Про любов до мистецтва свідчить і те, що ректор завжди відвідує концертні вечори, де виступають політехніки. Тож талановита молодь, вступаючи до нашого університету, може бути впевнена, що прагнення розвиватися у музичному, пісенному та танцювальному мистецтвах тут підтримують і заохочують.

Чимале сприяння мають і спортсмени-політехніки. Кафедра фізичного виховання у нашому університеті чи не найбільша у Львові. Захоплюючись спортом із юнацтва й досі, Юрій Ярославович дбає, щоб студенти мали належні можливості для тренувань. Наша молодь бере участь у змаганнях на всеукраїнському та міжнародному рівнях ― серед політехніків багато призерів, майстрів спорту.

Студентське самоврядування Львівської політехніки багато років є зразком для інших українських університетів. Молодь нашого закладу вищої освіти знає, що прогресивні ідеї керівництво університету завжди підтримає і сприятиме їх реалізації.

Патріотизм, професіоналізм, порядність та людяність є визначальними рисами ректора Львівської політехніки. Саме це сформувало беззаперечний авторитет Юрія Ярославовича у багатотисячному колективі. Неупередженість у непростих ситуаціях, вимогливість і точність у поставлених завданнях, готовність творити зміни і підтримувати добрі ініціативи ― це принципи роботи Юрія Бобала, які є запорукою високих результатів усієї Політехніки.