Вісім проєктів фундаментальних досліджень науковців Університету отримають державне фінансування

Міністерство освіти і науки України
Заставка до матеріалу

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 232 від 3 березня 2023 року затверджено перелік проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління МОН, які пройшли конкурсний відбір та фінансування яких розпочнеться з 2023 року за рахунок коштів державного бюджету України.

Серед 152 проєктів розробки трьох львівських закладів вищої освіти одержали чималу підтримку. Лідером серед них є Національний університет «Львівська політехніка», якому профінансують 8 проєктів:

  • Математичне та комп’ютерне моделювання процесів масоперенесення в стохастично неоднорідних шаруватих структурах, застосовних у військових об’єктах;
  • Методи та засоби нейронечіткого управління групою мобільних робототехнічних платформ;
  • Методи та засоби інформаційної безпеки та гігієни на основі інтерпретованого штучного інтелекту;
  • Органічний пристрій з внутрішнім підсиленням фотоструму для реєстрації сигналів низької інтенсивності в ближній інфрачервоній області спектру;
  • Стратегічні напрямки, методи і засоби цифровізації та інтелектуалізації енергетичних систем з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
  • Інноваційні високоефективні об’ємні, плівкові та нанокомпозитні матеріали для електро- і нелінійно-оптичних пристроїв мікро- та наноелектроніки;
  • Розроблення модифікованих полімер-олігомерних (нано)композитних адгезивів спеціального призначення;
  • Розроблення системи оцінки впливу військових дій на деформації гідроспоруд ГЕС і ГАЕС методами геодезичного та геотехнічного моніторингу.

Львівський національний університет імені Івана Франка має державну підтримку 5 проєктів, а Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького одержав фінансування на один проєкт.

Повний перелік проєктів – у доданому файлі.