Відбувся захист дисертації асистентки кафедри фотоніки Тетяни Булавінець на здобуття ступеня доктора філософії

Кафедра фотоніки Львівської політехніки
Фото із захисту дисертації Тетяни Булавінець

29 грудня 2020 року на засіданні Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.052.027 Національного університету «Львівська політехніка» відбувся успішний захист дисертації асистентки кафедри фотоніки Тетяни Булавінець та тему «Фотодинамічні властивості наноструктур в умовах плазмонного резонансу для біомедичних застосувань», представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка».

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фотоніки Ярослав Бобицький.

Дисертація отримала схвальні відгуки членів Разової спеціалізованої вченої ради, які зазначили, що за своєю актуальністю, ступенем наукової новизни, практичною цінністю та обґрунтованістю одержаних результатів дисертація Тетяни Булавінець відповідає вимогам Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167 (зі змінами).

Радіємо, що у стінах Навчально-наукового інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» такий досвід став першим та успішним! Вітаємо Тетяну Олександрівну та її наукового керівника з успішним захистом дисертації і бажаємо їм натхнення на нові наукові звершення!

Фото із захисту дисертації Тетяни Булавінець