Вчена рада Львівської політехніки успішно розпочала роботу у новому році

Анастасія Степаняк, Центр комунікацій Львівської політехніки
На Вченій раді

28 січня відбулося перше цьогоріч засідання Вченої ради університету. Говорили про підготовку й атестацію кадрів вищої кваліфікації, Кодекс корпоративної культури, результати моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти у Львівській політехніці, цілі у сфері якості на 2020 рік.

Традиційно роботу розпочали із нагородження достойників. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів та плідну педагогічну діяльність подякою Міністерства освіти і науки України нагородили працівників кафедри іноземних мов — доцентку Інесу Байбакову та професора Володимира Задорожного. Професори кафедри фізичного виховання Віктор Корягін та Оксана Блавт отримали диплом третього ступеня та нагороди Національної академії наук вищої освіти України за створення монографії «Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті», яка з-поміж 80 монографій із різних галузей отримала «бронзу» на конкурсі НАН вищої освіти України «Краще видання року» у номінації «монографія». Окрім того, низці політехніків ректор вручив документи про присудження вчених звань.

Проректор з наукової роботи Іван Демидов доповів Вченій раді про підготовку й атестацію кадрів вищої кваліфікації Політехніки у 2019 році. Зокрема, він зазначив, що, згідно з комплексною програмою підготовки кадрів вищої кваліфікації, на 2019 рік було заплановано 24 захисти докторських дисертацій. Завдяки незахищеним у минулому, а також запланованим на майбутній період роботам, план перевиконали і захистили 33 роботи, ще 14 докторських дисертаційних захистів відбулося поза комплексною програмою. Щодо прийняття до докторантури, план також перевиконали: замість 15 осіб Політехніка поповнилася на 21 докторанта. Загалом упродовж останніх 5 років університет може похвалитися позитивною динамікою прийому до докторантури. Щодо підготовки докторів філософії у 2019 році, то Політехніка прийняла 106 аспірантів замість 119. Зі запланованих, за комплексною програмою, 115 захистів кандидатських дисертацій захищено 83. Також проректор звернув увагу на збільшення кількості захистів докторських дисертацій впродовж останніх трьох років: 13 (2017 р.), 28 (2018 р.), 33 (2019 р.). Найбільше докторських дисертацій у 2019-му захистили працівники й докторанти Політехніки у віці 36–40 років (7) та 41–50 років (15). Кажучи про ефективність використання докторантури інститутами, проректор відзначив ІІМТ, ІКТА, ІНЕМ, ІППО, ІТРЕ. Всього докторанти, аспіранти та працівники Львівської політехніки захистили у 2019 році, і у нашому університеті, і в інших ЗВО, 33 докторські та 84 кандидатські дисертації. Загалом переважали прикладні дослідження у технічних науках. Заслухавши доповідь проректора Демидова Вчена рада відзначила, що в університеті існують усі передумови для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів, зокрема: кваліфікований кадровий склад — понад 395 докторів наук та понад 1325 кандидатів наук, наявність докторантури за 8 спеціальностями та аспірантури — за 54, функціонування 23 спеціалізованих вчених рад за 55 спеціальностями та інше.

Жваве обговорення серед учасників засідання викликала доповідь професорки кафедри менеджменту персоналу та адміністрування (ІНЕМ), голови комісії Вченої ради з питань етики та дисципліни Галини Захарчин, яка представила Кодекс корпоративної культури університету. Цей документ містить інформацію про основні цінності та принципи академічної спільноти Львівської політехніки, її професійну етику та культуру, правила взаємодії з діловими партнерами, засобами масової інформації та громадськістю, символи, традиції та ритуали університету, а також — відповідальність за порушення норм кодексу. Вчена рада затвердила документ і зобов’язала керівників структурних підрозділів університету ознайомити свої колективи із Кодексом корпоративної культури Львівської політехніки, а також забезпечувати контроль за його дотриманням.

Олег Давидчак, проректор з науково-педагогічної роботи, доповів про результати моніторингу внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності і якості вищої освіти у Львівській політехніці, та презентував цілі у сфері якості на 2020 рік. За словами доповідача, наразі завершується розроблення інформаційної системи університету «Моніторинг показників якості» (а саме — продовжується тестування першої версії системи), що передбачає відстежування 126 параметрів щодо якості контингенту студентів, освітнього процесу, науково-дослідної роботи, кадрового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення університету. На їх основі визначатимуть 73 показники результативності освітньо-наукової діяльності і формуватимуть загальну оцінку якості діяльності університету. Окрім того, 2019 року Політехніка дбала про забезпечення академічної доброчесності, зокрема усі кваліфікаційні роботи випускників-магістрів пройшли перевірку на наявність академічного плагіату. Також у минулому році розробили та затвердили 34 освітні програми, відповідно до нових стандартів вищої освіти, створили інформаційний ресурс для онлайнопитування студентів «Викладач — очима студентів». Проректор Давидчак зазначив, що впродовж 2019 року Львівська політехніка досягла поставлених цілей у сфері якості освіти університету на цей рік, щобільше — чимало показників перевищили заплановані.

На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді На Вченій раді