В Університеті провели Міжнародний симпозіум «Економіка та управління в будівництві, архітектурі, дизайні»

Кафедра економіки підприємства та інвестицій Львівської політехніки
Скріншот з онлайн-симпозіуму

7 березня 2023 року кафедра економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки успішно провела Міжнародний симпозіум «Економіка та управління в будівництві, архітектурі, дизайні: сучасні підходи до реалізації освітніх програм» в очно-дистанційному форматі, який залучив науковців із закладів вищої освіти України, Польщі, країн Балтії та Німеччини, а також представників бізнесу.

Відкрив симпозіум завідувач кафедри ЕПІ Орест Колещук, акцентувавши увагу присутніх на швидкості світового прогресу й необхідності впровадження сучасних підходів до формування та реалізації освітніх програм: «…Освітні програми спеціальності «Економіка», зокрема ОПП «Економіка та управління будівництвом», освітні програми галузі знань «Архітектура та будівництво» і спеціальності «Дизайн» потребують обговорення актуальних питань, обміну думками і пошуку шляхів покращення якості та тенденцій їхнього розвитку з огляду на виклики сьогодення, потреби бізнесу та здобувачів, вимог ринку праці, перспектив післявоєнної відбудови».

З вітальним словом до учасників звернувся директор Інституту економіки і менеджменту професор Олег Кузьмін, який наголосив на значущості впливу будівельної галузі на розвиток економіки країни загалом. Професор Василь Козик, вітаючи учасників, акцентував на важливості співпраці між провідними університетами, зокрема тривалої плідної роботи з Київським національним університетом будівництва та архітектури.

Гарант освітньо-професійної програми «Економіка і управління будівництвом», доцент кафедри ЕПІ Володимир Мельник ознайомив учасників симпозіуму з освітньою програмою, можливостями працевлаштування та академічної мобільності. Описав складності формування і реалізації ОПП, пов’язані з набором абітурієнтів, формуванням і розподілом змісту освітньої програми за групами ОК і циклами підготовки, необхідністю забезпечення міждисциплінарних зав’язків у викладанні та курсовому проєктуванні, особливостями забезпечення відповідної кваліфікації викладацького складу в галузях економіки та будівництва. Ознайомив з окремими шляхами розв’язання цих проблем на кафедрі економіки підприємства та інвестицій.

В обговорені взяли участь гаранти ОП «Економіка бізнесу» магістерського та бакалаврського рівня професорка ‪Христина Залуцька і доцентка Марія Кіржецька.

Доцентка кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Оксана Позняк поділилась позитивним досвідом співпраці будівельників та економістів щодо наповнення освітніх програм і представила присутнім доктора Лоренцо Горреса, візит-професора з Німеччини, який розповів про свої практики впровадження інноваційних технологій у навчальні дисципліни.

Зацікавленість і активність у роботі семінару проявили гаранти ОП спеціальності 051 «Економіка» (кафедра економіки будівництва КНУБА) професорка Леся Сорокіна та професорка Ольга Бєлєнкова, доцентка Тетяна Цифра, освітній омбудсмен КНУБА Андрій Росинський. Доповідачі акцентували увагу на необхідності впровадження інноваційних технологій, зокрема BIM-технологій (Building Information Modeling).

Заступниця директора з педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та дистанційного навчання ІІНО КНУБА, професорка Іннола Новикова поділилася українським та міжнародним досвідом реалізації освітніх програм у дизайні, будівництві та економіці. Присутніх зацікавив вибірковий блок дисциплін у Baltic International Academy, Riga, Latvia, що містить курсові роботи і проєкти, які мають високу популярність серед студентів.

Професорка Світлана Лінда, завідувачка кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка», відзначила важливість коригування ОПП зі спеціалізації «Дизайн середовища» з урахуванням нових економічних викликів. У дискусії про необхідність впровадження економічних дисциплін в ОПП для архітекторів і дизайнерів також взяли участь Оксана Юрчишин, доцентка кафедри архітектурного проєктування, та Олена Загорецька, доцентка кафедри економіки підприємства та інвестицій.

Інженер-архітектор Лодзинського технічного університету (Польща) докторка Рената Пшевлоцька-Сьонек поділилася досвідом формування освітніх програм, наголосила на зацікавленості студентів архітектурних і дизайнерських спеціальностей економічними дисциплінами з визначення вартості об’єктів реконструкції, реставрації та реновації.

Директор ТОВ «Євротехекспертбуд» Роман Кіндзера звернув увагу учасників симпозіуму на проблему відтоку студентів і потенційних абітурієнтів на навчання у закордонні заклади вищої освіти, яка посилились у зв’язку з повномасштабною агресією рф та запровадженням воєнного стану. Він поділився досвідом синергії викладачів та інженерів-практиків компанії та Гільдії інженерів ТН, які вже понад 10 років активно співпрацюють із провідними ЗВО країни.

За результатами дискусії учасники симпозіуму сформували низку пропозицій, які зможуть покращити якість освітніх програм та підвищити рівень професійної підготовки фахівців:

  • запровадити міждисциплінарні програми та модульний підхід у структурі навчального процесу;
  • імплементувати економічні дисципліни в технічні освітні програми, що підвищить конкурентоспроможність випускників на ринку праці;
  • ініціювати посилення співпраці між університетами та бізнесом, залучити до освітнього процесу професіоналів-практиків;
  • рекомендувати науково-педагогічним працівникам, залученим до викладання на ОП, широко використовувати інноваційні підходи, технології, інтерактивні методи навчання;
  • поглибити співпрацю з кафедрами Інституту будівництва та інженерних систем у формуванні блоку вибіркових дисциплін та організуванні факультативних занять для набуття студентами необхідних фундаментальних (базових) знань і компетентностей у галузі будівництва;
  • рекомендувати розроблення єдиних (наскрізних) міждисциплінарних завдань для курсового проєктування та виконання контрольних робіт, що дасть змогу зменшити непродуктивні витрати часу, збільшити обсяги і покращити якість освоєного матеріалу, наблизити завдання до проблем реального будівництва;
  • сприяти професійному розвитку НПП, відповідально формуючи програми стажування та підвищення кваліфікації у співпраці з стейкхолдерами.
  • залучати викладацький склад кафедри ЕПІ до організації та проведення міжкафедральних, міжнародних семінарів, пов’язаних з оцінюванням вартості будівельних робіт і ефективності інноваційних технологій у будівництві («Будівництво – сучасні технології»), програм візит професорів, розробки англомовних ОПП, що дасть можливість врахувати у викладанні зміни не тільки у вітчизняному законодавстві, нормах і стандартах, адаптувати навчальний матеріал до міжнародних вимог з урахуванням можливої майбутньої інтеграції господарства.

Міжнародний симпозіум став важливим кроком в удосконаленні підходів до формування, впровадження і коригування освітніх програм, застосування інноваційних та інтерактивних технологій у навчанні. Кафедра економіки підприємства та інвестицій ініціювала створення постійно діючої платформи для обговорення проблем і пошуку нових партнерств. Дякуємо співорганізаторам, учасникам, гостям за активність і запрошуємо до подальшої співпраці!

Скріншот з онлайн-симпозіуму Скріншот з онлайн-симпозіуму Скріншот з онлайн-симпозіуму Скріншот з онлайн-симпозіуму Скріншот з онлайн-симпозіуму Фото із симпозіуму