В ІМІТ завершився міжнародний курс «Європейський досвід зварювання при спорудженні та ремонті трубопроводів»

Кафедра нафтогазової інженерії та зварювання Львівської політехніки
Професор Єжи Нягай читає курс

На кафедрі нафтогазової інженерії та зварювання Інституту механічної інженерії та транспорту Львівської політехніки з 10 грудня 2021 року до 9 лютого 2021 року було дистанційно прочитано міжнародний факультативний курс «Європейський досвід зварювання при спорудженні та ремонті трубопроводів» для студентів та викладачів тривалістю 60 годин. Курс презентував гостьовий професор, уповноважений з питань Ядерної енергетики Польщі, д.інж. Єжи Нягай з Інституту зварювання в м. Глівіце.

Метою цього міжнародного курсу було поглиблення знань студентів спеціальностей «Нафтогазова інженерія», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» та викладачів Інституту механічної інженерії та транспорту щодо європейського досвіду зварювання під час спорудження і ремонту трубопроводів та підготовки фахівців зі зварювального виробництва і трубопровідного транспорту.

Курс було подано з мультимедійними презентаціями, аналізом реальних зварних з’єднань, зварювальних матеріалів, сучасних трубопровідних сталей та супровідної документації. Після кожної лекції викладений матеріал активно обговорювали як студенти, так і викладачі.

За підсумками курсу задоволені слухачі набули знання щодо:

  • сутності способів зварювання плавленням (TIG, A-TIG, MIG/MAG, FCAW, MMA), їхніх характеристик, сфер використання і перспектив;
  • принципів добору й ефективного застосовування сучасних способів зварювання плавленням зварних конструкцій магістральних трубопроводів та споруд;
  • сучасного рівня європейського розвитку науки і техніки в галузі зварювального виробництва та трубопровідного транспорту.

Студенти різних спеціальностей та працівники Інституту виявили значний інтерес до курсу та зацікавлення його подальшим продовженням. Було озвучено сподівання, що наступного разу лекції буде прочитано в аудиторіях Львівської політехніки.

Факультативний курс «Європейський досвід зварювання при спорудженні та ремонті трубопроводів» завершився випусковим тестуванням та атестаційною співбесідою, які всі залучені студенти спеціальностей «Нафтогазова інженерія», «Прикладна механіка», «Галузеве машинобудування» та працівники Інституту механічної інженерії та транспорту Львівської політехніки успішно склали.