У національному рейтингу університетських акредитаційних експертиз Львівська політехніка посідає третє місце

За матеріалами сайту «ЄвроОсвіта»
Фасад головного корпусу Львівської політехніки

За версією Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта» акредитаційні експертизи, які здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) в закладах вищої освіти України, найбільш комплексно й адекватно характеризують ефективність роботи університетів України.

У зв’язку з цим Центр «Євроосвіта» запроваджує рейтинг університетських акредитаційних експертиз (Rae), який визначають за результатами проведення акредитацій освітніх програм НАЗЯВО в закладах вищої освіти України за весь період проведення акредитацій (вересень 2019 року – грудень 2022 року).

Рейтинг Rae для окремо взятого ЗВО обчислюють за такою формулою:

Rае = 0.25Ка + 0.15Kз + 0.4Ку – 0.2Кн

де:

 • Ка – загальна кількість акредитованих освітніх програм;
 • Кз – кількість акредитованих освітніх програм, визначених як «зразкові»;
 • Ку – кількість акредитованих терміном на 1 рік освітніх програм, які визначені як «умовні»;
 • Кн – кількість освітніх програм, що пройшли акредитаційну експертизу, але не отримали сертифікат про акредитацію й отримали статус «неакредитація».

За підсумками розрахунку рейтингу університетських акредитаційних експертиз визначено десять кращих ЗВО України:

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 0,53
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 0,48
 3. Національний університет «Львівська політехніка» – 0,471
 4. Сумський державний університет – 0,429
 5. Харківський національний університет радіоелектроніки – 0,426
 6. Національний університет біоресурсів і природокористування України – 0,415
 7. Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 0,34
 8. Львівський національний університет імені Івана Франка – 0,321
 9. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 0,082
 10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 0,036

Докладніше – на сайті «ЄвроОсвіта».