У Львівській політехніці відбулася ХII Міжнародна конференція «Поступ у нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості»

Ірина Мартин, Центр комунікацій Львівської політехніки
Фото з конференції

У ній взяли участь науковці-хіміки як з України (з Києва, Харкова, Дніпра), так і з-за кордону — зі США, Бразилії, Мексики, Франції, Німеччини, Польщі, Грузії, Азербайджану.

Захід мав змішаний формат, який започаткував багаторічний завідувач кафедри хімічної технології переробки нафти та газу професор Михайло Братичак. Власне, цьогорічна конференція присвячена світлій пам’яті цього відомого науковця, дослідника, винахідника.

Делегати працювали в шести секціях: перероблення горючих копалин; нафтохімія і вуглехімія; хіммотологія горючо-мастильних речовин і технічних рідин; продукти органічного синтезу; полімери, композити і нанокомпозити; екологічні аспекти виробництва та використання продуктів нафтопереробки і нафтохімії.

Учасники порушували питання, що стосуються екологічності в хімічному виробництві, а саме перспектив виробництва екологічно безпечних авіаційних бензинів з вітчизняної сировини, методів утилізації нафтовмісних відходів, очищення біогазу від сірководню у виробництві біометану, одержання ПАР із біосировини для модифікування дорожніх бітумів, загалом можливості вдосконалення технологічного устаткування українських та іноземних нафто- і газопереробних заводів, поліпшення асортименту і якості наявної продукції.

Доповіді на цю тему підготували науковці-дослідники з Київської, Львівської, Харківської політехнік, а інші учасники активно долучилися до обговорення актуальних тем. Закордонні колеги ділилися досвідом нових технологій, вирішення питань відновлення забруднених нафтою ґрунтів, а також взяли участь в обговоренні актуальних питань української хімічної царини, зокрема в роботі круглого столу, де йшлося про проблеми й перспективи нафтогазопереробної та нафтохімічної промисловості України.

— Особливе зацікавлення викликала доповідь професора (Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland) Йозефа Гапонюка, присвячена проблемам і шляхам переробки відпрацьованих автомобільних шин, а також доповідь професора Аркадія Штеінбока (Shenkar College, Ramat Gan, Israel) про нові технології 3D-друку, — розповідає секретар оргкомітету конференції доцент Юрій Демчук.

Усі найкращі доповіді будуть опубліковані в журналах Chemistry, Technology and Application of Substance та Chemistry and Chemical Technology.

Серед учасників конференції – професор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Сергій Бойченко; професор Аркадій Штеінбок (Shenkar College of Engineering, Israel); представниці Українського державного хіміко-технологічного університету, що в Дніпрі, – професор Олена Тертишна та доцент Олена Шевченко. 

Основна мета цьогорічного заходу — обмін науково-практичною інформацією між науковцями й узагальнення результатів наукових досліджень у галузі перероблення нафти і використання нафтопродуктів, пошуки вдосконалення технологічного устаткування українських і закордонних нафто- та газопереробних заводів, інформування про асортимент і якість наявної продукції, налагодження взаємозв’язків у науковій спільноті та зміцнення співпраці між інституціями через виконання спільних досліджень і обмін здобутками в зазначеній царині. Організатори конференції вважають її успішно реалізованою.

Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції Фото з конференції