У кінці травня 2021 року на катедрі української мови відбулися успішні захисти двох кандидатських дисертацій

Катедра української мови Львівської політехніки
Скріншот з онлайн-захисту

У кінці травня 2021 року на катедрі української мови Національного університету «Львівська політехніка» відбулися успішні захисти двох кандидатських дисертацій.

За спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» наукові роботи захистили викладачі Гнатюк Мирослава Василівна та Шмілик Ірина Дмитрівна.

Дослідження Гнатюк М.В. «Північнолемківські говірки переселенців: фонолого-фонетичні особливості» присвячено вивченню фонолого-фонетичного рівня північнолемківських говірок, діалектоносіїв яких внаслідок переформатування політичної карти Європи було свідомо розселено в різних регіонах України, зокрема у Львівську, Тернопільську та Івано-Франківську області. У дисертації вперше цілісно описано звукову систему сучасних говірок та особливості їх функціювання в умовах некомпактного проживання носіїв у західноукраїнському ареалі на зібраному упродовж 1998–2019 рр. матеріалі унікальних записів зв’язного мовлення різних вікових груп.

Дослідження Шмілик І. Д. «Морфологічна варіантність у поезії Івана Франка: іменні частини мови» присвячено дослідженню морфологічної варіантности іменних частин мови в поетичних творах І. Франка. Уперше здійснено аналіз словозмінних особливостей іменників, прикметників, займенників у площині варіантности на матеріалі всіх прижиттєвих поетичних збірок письменника. Розглянуто, як І. Франко осмислював процеси творення літературної мови в теоретичному і практичному аспектах. Простежено мовну еволюцію в контексті аналізу морфологічних варіантів іменних частин мови, що свідчить про спробу І. Франка долучитися до творення унормованої системи відмінювання української літературної мови.