Студенти кафедри ММП успішно завершили міжнародний курс Entrepreneurial Cross-Border Business Opportunities

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Сертифікат учасника курсу

З 19 квітня до 20 травня 2021 року відповідно до Наказу № 47-2/і-10 від 16.04.2021 р. на базі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Львівської політехніки було дистанційно проведено міжнародний факультативний курс «Транскордонне підприємництво: можливості для бізнесу» (Entrepreneurial Cross-Border Business Opportunities). Учасниками стали студенти освітнього рівня магістр з трьох інститутів Національного університету «Львівська політехніка» (ІНЕМ, ІАПО, ІЕСК) та Вищої технічної школи Ашаффенбурга (м. Ашаффенбург, Німеччина).

Мета і завдання міжнародного факультативного курсу узгоджуються з метою і цілями освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а саме: «надати теоретичні знання, практичні уміння і навички для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних економічних відносин; підготувати здобувачів вищої освіти до ефективного адаптування до умов праці за обраним фахом; створити передумови формування соціально відповідальних лідерів, здатних креативно вирішувати складні завдання в середовищі невизначеності умов і вимог».

До особливостей проведення міжнародного факультативного курсу слід віднести структуру навчального навантаження учасників, яка включала 120 годин самостійної роботи і 49 годин інтенсивної аудиторної роботи, а також залучення гостьових лекторів з Вищої технічної школи Ашаффенбурга Боріса Бауке та Вікторії фон Розен.

Кирилл Долгополов, Катерина Кушнір та Володимир Михайлов – студенти кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти – успішно завершили міжнародний факультативний курс «Транскордонне підприємництво: можливості для бізнесу». Набуті студентами за результатами навчання компетентності сприятимуть фаховому зростанню й активному включенню до бізнес-середовища як в Україні, так і за кордоном.

Гарантом освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти є к.е.н., професор Ліана Чернобай.

Сертифікат учасника курсу Сертифікат учасника курсу Сертифікат учасника курсу Сертифікат учасника курсу Сертифікат учасника курсу Сертифікат учасника курсу