Студентам ЗВО, які розташовані у зоні бойових дій, надано можливість отримати освітні послуги у Львівській політехніці

Адміністрація Львівської політехніки
Вхід до головного корпусу Львівської політехніки

Відповідно до Розпорядження першого проректора Львівської політехніки № 24 від 14 березня 2022 року здобувачам вищої освіти ЗВО, які розташовані у зоні проведення бойових дій та надання освітніх послуг якими тимчасово призупинено, надано можливість отримати освітні послуги в Університеті.

Директорів навчально-наукових інститутів зобов’язано організувати проведення співбесід, зарахування до числа слухачів та супровід навчання для здобувачів вищої освіти ЗВО, які тимчасово припинили надавати освітні послуги через бойові дії, відповідно до «Тимчасового порядку зарахування до числа слухачів та навчання здобувачів вищої освіти із закладів вищої освіти, в яких навчальний процес не відбувається через активні бойові дії» (Додаток 1).

Зокрема, здобувач вищої освіти, який бажає отримати освітні послуги у Львівській політехніці, звертається до Приймальної комісії Університету (кім. 101 головного корпусу) для отримання консультацій. Відповідальний секретар Приймальної комісії скеровує здобувача на співбесіду в навчально-науковий інститут, який відповідає за підготовку фахівців з цієї спеціальності в Університеті, та ознайомлює його з графіком проведення співбесід у деканатах.

Здобувач вищої освіти подає до дирекції навчально-наукового інституту заяву щодо зарахування його до числа слухачів (Додаток 2). Разом із заявою здобувач вищої освіти пред’являє будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт, військовий квиток, службове посвідчення тощо) та документ, що засвідчує статус здобувача вищої освіти (студентський квиток, залікову книжку, копію наказу про зарахування тощо).

Докладніше про «Тимчасовий порядок…», зразок заяви та наказу про зарахування – у додатках до Розпорядження.